Prof. Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı
2015 - Halen, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Onkoloji Enstitüsü Başhekimi
2013 - 2015, İstanbul/Türkiye

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
2012 - 2013, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Profesör Doktor
2009 - 2011, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Doçent Doktor
2004 - 2009, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Uzman Doktor
1996 - 2004, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
1992 - 1996, İstanbul/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR


2009

DOÇENT


2004

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitimi
1992 - 1996 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1986 - 1992 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 40 makale
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 24 bildiri
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 18 makale
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 150 bildiri
 • Yazılan ulusal kitaplar ve kitaplarda bulunan bölümler

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • TROD Kemoradyoterapi Yaklaşımları Kursu, 2015, Ankara
 • Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri, 2015, Abant
 • TTOD Hematolojik Maligniteler Kursu, 2015, Adana
 • Akciğer kanseri tanı ve Tedavisinde Uzlaşı Sempozyumu, 2015, Çeşme
 • 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015, Antalya
 • Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, 2015, Antalya
 • İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Günleri, 2014, İstanbul
 • İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri, 2014, İstanbul
 • VI. Ulusal akciğer Kanseri Kongresi, 2014, Antalya
 • 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2014, Antalya
 • 17. Türk Toraks Derneği Kongresi, 2014, Antalya
 • 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2014, Antalya
 • Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2014, Antalya
 • 9. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 2013, Antalya
 • 20. Ulusal Kanser Kongresi, 2013, Antalya
 • Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2013, Kapadokya
 • X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2012, Antalya
 • Cumhuriyet Üniversitesi Günleri, 2012, Sivas
 • Ulusal Torasik Maligniteler Kongresi, 2012, Antalya
 • Malign Melanomda Tedavi algoritmaları, 2012, İstanbul
 • V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2012, İstanbul
 • Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 2011, Bodrum
 • 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya
 • IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010, Antalya
 • 6. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 2010 Bodrum
 • IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2010, Girne, KKTC
 • Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2010, Antalya
 • XIV. Ege Onkoloji Günleri, Onkolojide Yenilikler Sempozyumu, 2009, Kuşadası
 • XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, 2009, Antalya
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları, 2008, İstanbul
 • IV. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 2008, Antalya
 • VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2008, Antalya
 • Herediter Kanserler, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri, 2007, İstanbul
 • XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 2007, Antalya
 • Kanıta Dayalı Onkoloji, 2007, İzmir
 • II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 2006,Çeşme
 • Cerrahi Gastroenteroloji 2006, 11. Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 2006, İstanbul
 • VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2006, Fethiye
 • Akciğer, Meme, Gastrointesitinal Sistem Kanserlerinde Konsensus Toplantısı, 2006, İstanbul.
 • Onkolojik Tedavilerde Erken ve geç Yan Etkiler, 2006, Antalya
 • Deri Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım ve Konsensus, 2005, İstanbul
 • XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 2005, Antalya
 • I. Ulusal Torasik Onkoloji Toplantısı, 2004, Antalya
 • Geriatrik Onkoloji Sempozyumu, 2003, İstanbul
 • Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu – I, 2003, İstanbul
 • İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü II. Melanom Günü, 2002, İstanbul
 • I. Kanserde Yenilikler Sempozyumu, 04 – 07 Nisan 2002, İstanbul
 • Onkoloji 1. Ulusal Konsensus Toplantısı; Meme Kanseri, Akciğer Kanseri, Kolorektal Kanserler, Mide Kanseri, 2002, Antalya

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Onkoloji Derneği
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, YK Üyesi, Başkan Yrd.
 • Türk Akciğer Kanserleri Derneği, YK Üyesi
 • European Society of Therapeutic Radiology abd Oncology (ESTRO)
 • Türk Onkoloji Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve Yazı İşleri Mdr.
 • Türkiye Klinikleri – Tıp Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi