Uzm. Dr. Fatma Pelin DELİAĞA

Deneyim

MEMORIAL ANTALYA HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2010 - Halen, Antalya/Türkiye

ÖZEL YENİHAYAT HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2008 - 2010, Ottawa/Türkiye

SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2007 - 2008, Hatay/Türkiye

MERSİN ÜNV. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2001 - 2007, Mersin/Türkiye

Eğitim

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2007 , Mersin/Türkiye

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1991 - 1997 , Adana/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Deliağa. P, Altunkan. A, Oral. U. Reanimasyon Ünitesinde Takip Edilen Multitravmalı hastaların Retrospektif Değerlendirmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 10 Sayı: 3-4 2009
 • Deliağa. P,Belevi. H, Mete. A. Açık Kalp Cerrahisinde Remifentanil İnfüzyonu ve İlave Fentanil Uygulamaları ile Anestezi Yönetimi. GKDAnestezi ve Yoğun Bakım Derneği 15. Ulusal kongresi Poster sunumu. 2009
 • Birbiçer. H, Yapıcı. D, Camsarı. A, Doruk. N, Atıcı. Ş, Bilgin. E, Altunkan. A, Deliağa. P, Oral. U. Esmololün P dalga dispersiyonu üzerine etkilerinin araştırılması. GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 13(3):105-108.  2007
 • Atıcı.Ş, Doruk.N, Ayan.İ,Deliağa.P, Oral.U. Kemik segment kaydırmasında oluşan ağrının tedavisinde sürekli periferik sinir bloğunun yeri olabilir mi? (olgu sunumu). Anestezi Dergisi 2006: 14(3): 216-218
 • Birbiçer. H, Yapıcı. D, Camsarı. A, Doruk. N, Atıcı. Ş, Bilgin. E, Altunkan. A, Deliağa. P, Oral. U.  Evaluation of the effect of esmolol on P wave dispersion. European JA.Vol 22 supp.34 2005.
 • Atıcı.Ş,Birbiçer.H,Doruk.N,Deliağa.P,Oral.U. Subaraknoido-kutaneal fistül: Epidural katater takılması sonrası gelişen nadir bir komplikasyon (olgu sunumu). 8. Ulusal Ağrı Kongresi 2005.
 • Altunkan.A, Okçu.H, Birbiçer.H, Altunkan.Z, Bilgin.E, Deliağa.P, Oral. U. Reanimasyon Ünitesinde Multipltravmalı Hastaların Yeri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek sayı TARK 2005 Bildiri özetleri. 2005
 • Atıcı. Ş, Doruk.N, Eskandari.M, Deliağa.P, Oral.U. Kemik segment kaydırmasında oluşan ağrının tedavisinde sürekli periferik sinir bloğunun yeri olabilir mi? (olgu sunumu). TARK 2004 Poster sunumu.
 • Birbiçer. H, Yapıcı. D, Camsarı. A, Doruk. N, Atıcı. Ş, Bilgin. E, Altunkan. A, Deliağa. P, Oral. U. Esmololün P dalga dispersiyonu üzerine etkilerinin araştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Vol 32 supp.1 2004

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Neonatal Resüsitasyon Programı – 2008 Hatay Sağlık Md

Mesleki Üyelikleri

 • TARD
 • Türk Yoğun Bakım Derneği