Doç. Dr. Gökhan BOZKURT

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi
2014 - Halen, Ankara/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Doçent)
2012 - 2014, Ankara/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Yardımcı Doçent)
2011 - 2012, Ankara/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Öğretim Görevlisi)
2010 - 2011, Ankara/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Uzmanlık)
2008 - 2010, Ankara/Türkiye

Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Fellowship
2006 - 2008, Kanada

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

İleri Nörolojik Bilimler Doktora Eğitimi + Uzmanlık
1999 - 2008, Ankara/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma görevlisi
1993 - 1999, Ankara/Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma görevlisi
1992 - 1993, Samsun/Türkiye

Altındağ Merkez Sağlık Ocağı

Pratisyen
1991 - 1992, Ankara/Türkiye

Çubuk Merkez Sağlık Ocağı

Pratisyen
1990 - 1991, Ankara/Türkiye

Ardanuç Sağlık Ocağı

Pratisyen
1988 - 1990, Artvin/Türkiye

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı

Doktora
1999 - 2008 , Ankara/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ

-
1993 - 1999 , Ankara/Türkiye

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uzmanlık Eğitimi
1991 - 1993 , Samsun/Türkiye

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1982 - 1988 , Samsun/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • 27 Uluslararası - 11 Ulusal Yayın
 • 20 Ulusal Kitap Bölümü
 • 8 Uluslararası - 61 Ulusal Bildiri
 • 2005 Türk Nöroşirürji Derneği Yurt Dışı Bursu
 • 3 adet Türk Nöroşirürji Derneği ödülü

İLGİ ALANLARI

 • Omurganın travma, enfeksiyon, tümör ve dejeneratif hastalıklarının cerrahi tedavisi (mikroskopik, endoskopik ve perkütan yaklaşımlar)
 • Erişkin yaş grubunun beyin ve omurilik tümörleri (özellikle kafa kaidesi tümörleri, sellar-parasellar alan tümörleri, nöromonitorizasyon-nöronavigasyon yardımlı insüla ve motor alan tümörleri, köşe tümörleri)
 • Çocukluk çağı beyin ve omurilik tümörleri (pineal bölge, beyin sapı ve posterior fossa tümörleri, sellar-parasellar ve suprasellar bölge tümörleri, ventrikül içi tümörler)
 • Konjenital (doğumsal) beyin ve omurilik hastalıklarının cerrahi tedavisi
 • Endoskopik olarak hipofiz adenomları, ventrikül içi tümörler ve kafa kaidesi tümörlerinin cerrahi tedavisi
 • Epilepsi cerrahisi (amigdalahipokampektomi, temporal ve ekstratemporal epilepsi cerrahisi, hemisferektomi)
 • Brakial pleksus ve periferik sinir cerrahisi (sinir onarımları)
 • Beyin ve omuriliğin vasküler (damarlarla ilgili) hastalıkları (anevrizmalar, AVM vs)
 • Travmatik beyin ve omurilik hasarlarının tedavisi
 • Beyin ve omurilik yaralanmalarında kök hücre tedavisinin yeri ve gelinen nokta itibarıyla mevcut durum hakkında bilgilendirme

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • 45 Uluslararası - Ulusal Kurs, Sempozyum
  • 8 Panel Konuşmacılığı ve Konferans

  Mesleki Üyelikleri

  • Türk Nöroşirürji Derneği
  • Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu
  • Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Grubu
  • Ankara Tabip Odası

  CANLI DESTEK