Uzm. Dr. Gülbin TÖRE ALTUN

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2020 - Halen, İstanbul/Türkiye

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2013 - 2020, İstanbul/Türkiye

KARS DEVLET HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2010 - 2013, Kars/Türkiye

ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2008 - 2010, Bursa/Türkiye

ANKARA KIZILAY KAN MERKEZİ

Pratisyen Hekim
2001 - 2002, Ankara/Türkiye

Eğitim

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2003 - 2008 , Bursa/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1994 - 2001 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Dergilerde yayınlanmış makaleleri 19 Adet 
 • Uluslararası ve Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 49 bildiri ve 27 Sözlü Sunum
 • Uzmanlık alanında yayınlanmış ulusal kitap bölümü 2 adet
 • Uzmanlık alanında kitap bölümü çevirisi 1 adet
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirilerle alınan 2 Birincilik, 2 İkincilik, 1 Üçüncülük ödülü

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Mekanik Ventilasyon Kursu
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursu
 • Temel ve İleri Transözofageal Ekokardiyografi Kursu
 • Torasik Anestezi ve Havayolu Yönetimi Çalıştayı
 • Klinik USG kullanımı kursu
 • Transplantasyon Anestezisi Kursu
 • USG rehberliğinde Sinir Blokları
 • İleri düzey monitörizasyon kursu
 • Ulusal ve Uluslararası birçok kongre ve sempozyum

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Tabipler Birliği