Prof. Dr. Hakan HANIMOĞLU

Deneyim

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2019 - Halen, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2019 - Halen, İstanbul/Türkiye

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2017 - 2019, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2015 - 2017, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2013 - 2015, İstanbul/Türkiye

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2010 - 2013, İstanbul/Türkiye

SİLVAN DOKTOR YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2008 - 2009, Diyarbakır/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı
2001 - 2007, İstanbul/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR
2019 , İstanbul/Türkiye

DOÇENT
2014 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2007 , İstanbul/Türkiye

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1994 - 2001 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • ” İntraserebral kavernomlarda HLA (Human Leukocyte Antigen) expresyonunun araştırılması: Öncü klinik çalışma” adlı çalışma Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi’nde mansiyon ödülü almıştır (Belek, Antalya, 2006).
 • ” Hipokampal skleroza bağlı mesial temporal lob epilepsisi ile interlökin 1-B ve interlökin 1-A gen polimorfizmi ilişkisinin araştırılması” adlı çalışma Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi’nde mansiyon ödülü almıştır (Belek, Antalya, 2006)
 • “Servikal Kolumna vertebralis ve ameliyat tekniklerinin bilgisayar ortamında modellenmesi”  adlı çalışma Türk Nöroşirurji Derneği XXI. Bilimsel Kongresinde 3’üncülük ödülü almıştır.
 • İstanbul Üniversitesi Bilim Gümleri-II (2006): Başarılı Araştırıcı
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 37 makale
 • SCIE/ SSCI/AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki 7 yayın
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan 7 bildiri
 • Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan 6 makale
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 40 bildiri
 • 9 adet diğer yayın

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Aospine Üyeliği