Doç. Dr. Hatice Betül ERER

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Kardiyoloji Uzmanı
2020 - Halen, İstanbul/Türkiye

MEDISTATE KAVACIK HASTANESİ

Kardiyoloji Uzmanı
2017 - 2020, İstanbul/Türkiye

DR. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Vekâleten Eğitim Görevlisi
2016 - 2016, İstanbul/Türkiye

DR. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Doçentliği
2014 - 2014, İstanbul/Türkiye

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH)

Echo Lab observer
2013 - 2014, ABD

DR. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Başasistanı
2010 - 2014, İstanbul/Türkiye

DR. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Uzmanı
2007 - 2010, İstanbul/Türkiye

DR. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asistan Doktor
2001 - 2007, İstanbul/Türkiye

Eğitim

DR. SİYAMİ ERSEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2007 , İstanbul/Türkiye

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1994 - 2000 , İzmir/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 34 makale
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan17 bildiri
  • Yazılan uluslararası kitaplarda 5 bölüm 
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 14 makale

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası kongrelerde panelist ve konuşmacı olarak katılım
  • Giessen pulmoner hipertansiyon workshop

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)