Dr. İbrahim Halil BİNGÖL

Deneyim

Memorial Dicle Hastanesi

Medikal Direktör Yardımcısı
2015 - Halen, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Sur 9 no’lu Aile Sağlığı Merkezi

Aile Hekimi
2014 - 2015, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü

Şube Müdürü
2012 - 2014, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Başhekim Yardımcısı
2010 - 2012, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kurucu Başhekim Yardımcısı
2010 - 2010, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Alman Hastanesi

Kurucu Mesul Müdür Yardımcısı
2009 - 2010, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Bölge Polis Hastanesi

Başhekim
2005 - 2009, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Bölge Polis Hastanesi

Pratisyen Hekim
2001 - 2005, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır 450 Evler Sağlık Ocağı

Pratisyen Hekim
2000 - 2001, Diyarbakır/Türkiye

Diyarbakır Kulp Sağlık Merkezi

Pratisyen Hekim
1998 - 2000, Diyarbakır/Türkiye

Eğitim

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık İşletmeciliği Yönetimi – Yüksek lisans
2012 - 2013 , İstanbul/Türkiye

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1991 - 1998 , Antalya/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • ‘’Hastanelerde İdari yapılanma ve yaşanan sorunlar’’ isimli yüksek lisans projesi, İstanbul (2013)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • İşyeri hekimliği Sertifikasyonu ,Diyarbakır 2002
 • İhale mevzuatı eğitim semineri, Antalya 2010
 • Aile Hekimliği Sertifikasyonu, Diyarbakır 2010
 • MHRS Çalıştayı ,Antalya,2011
 • NRP(Acil obstetrik ve Yenidoğan Bakımı Yönetici Uyum Eğitimi, Diyarbakır 2011
 • APLS(Çocuk Acil Eğitim   Sertifikası)Diyarbakır 2011
 • İşitme-Tarama Eğitici Eğitimi , Ankara 2013
 • NRP Eğitici Eğitimi , Ankara 2014

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Diyarbakır Valiliği Takdir Belgesi (18.08.2006 ve 3503 sayılı)

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği (TTB)