Doç. Dr. İbrahim KARAMAN

Deneyim

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2020 - Halen, Kayseri/Türkiye

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2012 - Halen, Kayseri/Türkiye

HAKKARİ ASKER HASTANESİ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2011 - 2012, Hakkari/Türkiye

NEVŞEHİR Dr. İ. ŞEVKİ ATASAGUN DEVLET HASTANESİ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2009 - 2011, Nevşehir/Türkiye

Eğitim

DOÇENT

2016 - Halen

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi
2004 - 2009 , Kayseri/Türkiye

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1995 - 2002 , Kayseri/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış (41)  makale
  • Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş (97) bildiri

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Çok sayıda eğitim, kurs ve konferansa katılımcı ve konuşmacı olarak katılmıştır.

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği - Kayseri Tabip Odası
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBID)
  • Kemik Eklem Cerrahisi Derneği (KECD)
  • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği (TEÜECD)