Prof. Dr. Mustafa Cem ÖZBEK

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı
2016 - Halen, Ankara/Türkiye

TOBB ETÜ HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı
2012 - 2016, Ankara/Türkiye

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA HASTANESİ

K.B.B. Bölüm Sorumlusu
2010 - 2012, Antalya/Türkiye

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı
1998 - 2010, Ankara/Türkiye

Eğitim

İsviçre Luzern Üniversitesi

Koklear İmplant, Tinnitus ve Kulak Mikrocerrahisi Eğitimi
2008 , İsviçre

Leiden

Başdönmesi ve İç Kulak Hastalıkları Eğitimi
2006 , Hollanda

Wurzburg

Koklear İmplant ve Kulak Mikrocerrahisi Eğitimi
2000 , Almanya

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi
1994 - 1998 , Ankara/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE TIP

Tıp Doktoru Eğitimi
1986 - 1992 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Aygenç E, Selçuk A, Çelikkanat S, Özbek Cve Özdem C, “The Role of Helicobacter Pylori Infection in the Cause of Squamous Cell Carcinoma of the Larynx”, Otolaryngol Head Neck Surg, 125(5),  520-521 (2001).
 2. Özbek C, Aygenç E, Fidan F, Tuna Ünsal E ve Özdem C, “Imaging case study of the month: Fibrous Dysplasia of the Temporal Bone”, Ann Otol Rhinol Laryngol, 112(7), 654-656 (2003).
 3. Özbek C,Celikkanat S, Beriat K, Uluoglu A ve Özdem C, “Microcystic Adnexal Carcinoma of the External Ear Canal”,Otolaryngol Head Neck Surg, 130(1), 148-151 (2004).
 4. Özbek C, Aygenç E, Tuna Ünsal E, Selçuk A ve Özdem C, “Use of Steroids in the Treatment of Peritonsillar Abscess”, J Laryngol Otol,118(6), 439-442 (2004).
 5. Özbek C, Aygenc E, Tuna Unsal E ve Özdem C, “Peritonsillar abscess: A Comparison of Outpatient IM Clindamycin and Inpatient IV Ampicillin/Sulbactam Following Needle Aspiration”, Ear Nose & Throat J, 84(6), 366-368 (2005).
 6. 6. Selcuk A, Ozlu F, Akdogan Ö,Özbek C ve Dere H, “Is There a Relationship Between Myringosclerosis and Atherosclerosis?”, B-ENT, 3(3),127-130 (2007).
 7. Tuna Unsal E, Özbek C, Koç C ve Özdem C, “Evaluation of Nasal Symptoms and Mucociliary Function in Patients with Allergic Rhinitis Treated with Chemosurgery Using Trichloroacetic Acid”, Am J Otolaryngol, 29(1),37-41 (2008).
 8. Özbek C,Çiftçi O, Tuna Unsal E, Yazkan Ö ve Özdem C, “A Comparison of Cartilage Palisades and Fascia in Type 1 Tympanoplasty in Children: Anatomic and Functional Results”, Otol Neurotol, 29(5),679-683 (2008).
 9. Özbek C, Tuna Unsal E, Ciftci O, Yazkan Ö ve Özdem C, “Incidence of Fallopian Canal Dehiscence at Surgery for Chronic Otitis Media” Eur Arch Otorhinolaryngol, 266(3),357-362 (2009).
 10. Akdogan O, Özcan İ, Özbek C ve Dere H, “Tinnitus After Cochlear Implantation”, Auris Nasus Larynx, 36(2), 210-212 (2009).
 11. Özbek C, Dagli S, Tuna Unsal E, Ciftci O ve Özdem C, “A Complication of Acute Tonsillitis: Giant Retropharyngeal Abscess”, Ear Nose & Throat J, 88(11), E20-22 (2009).
 12. 12. Öksüzler Ö, Tuna Unsal E, Soyalıç H, Özbek Cve Özdem C, “Investigation of the Synergism Between Alcohol Consumption and Herpes Simplex Virus in Patients with Laryngeal Squamous Cell Cancers”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 266(12), 1977-1982 (2009).
 13. Özbek C, Somuk T, Çiftçi O ve Özdem C, “Management of Facial Nerve Paralysis In Noncholesteatomatous Chronic Otitis Media”, B-ENT, 5, 73-77 (2009).
 14. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö,Özbek Cve Özdem C, “Functional and Aesthetic Results Obtained by Modified Bernard Reconstruction Technique after Tumour Excision in Lower Lip Cancers”, J Plast Reconstr Aesthet Surg,63(6),981-987 (2010)
 15. Ozbek C, Çiftçi O, Ozdem C, “Long-Term Anatomic and Functional Results of Cartilage Tympanoplasty in Atelectatic Ears”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 267(4), 507-513 (2010).
 16. Tuna Unsal E,Özbek C,Arda N, İlkdoğan E, Dere H, Ozdem C, “Development of a Hodgkin disease tumor in the neck of a patient who previously had undergone complete excision of a hyaline-vascular Castleman disease neck mass”, Ear Nose & Throat J,89(4),E20-23 (2010).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

 1. Koç C, Özbek C, Akyol U ve Özdem C, “The Effect of Tonsillectomy and Adenoidectomy on the Intratympanic Pressure”, 3 rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societes (EUFOS), June 9-14, Budapest (Hungary), 41-44, 1996.
 2. Özdem C, Dere H, Ölçer S, Dağlı Ş, Koç C, Hatırcı H, Özbek Cve Aygenç E, “Parsiyel Larinjektomi”, 1. Türk İtalyan Larengoloji Kongresi, 4-7 Mayıs, Antalya (Türkiye), 204-208, 1997.
 3. Dere H, Ercan İ, Özbek Cve Pınarcı H, “The Comparison of Packing with and without Airway on Eustachian Tube Dysfunction”, XVII. European Rhinologic Society (ERS. & ISIAN meeting), July 28-Aug 1, Vienna (Austria), 488, 1998. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Koç C, Özbek C,Ergin NT ve Özdem C, “Rinolojide Fibrin Glue Kullanımı”, KBB Bülteni, 2(3), 83-84 (1995).
 2. Özdem C, Koç C, Çelikkanat S ve Özbek C, “Oral Kavite Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Klinik Bilimler (Cerrahi) Dergisi, 2(2),1-3 (1996).
 3. Koç C, Çekiç A, Özcan KM, Özbek Cve Özdem C, “Ventilasyon Tüplerinde Postoperatif Tecrübelerimiz”, Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 3(1),523-526 (1996).
 4. Koç C, Özbek C, Aygenç E ve Özdem C, “The Selection of Antibiotics in Deep Neck Infections”, Journal of Ankara Medical School, 18(1),45-48 (1996).
 5. Ensari S, Özbek C, Çelikkanat S, Güllü S ve Özdem C, “Use of Papaverine for the Treatment of Sudden Deafness with Diabetes Mellitus”, Journal of Ankara Medical School, 20(1), 25-27 (1998).
 6. Çelikkanat S, , Özbek C, Turgut S, Özcan KM ve Özdem C, “Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisinde Labirentin Fistüller” KBB Bülteni, 5(1),14-17 (1998).
 7. Ensari S, Çelikkanat S, Özbek C, Şemi Ö ve Özdem C, “Ani İşitme Kayıplarında Hızlı İnfüzyon Papaverin tedavisi”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(2), 55-59 (1998).
 8. Dere H, Özcan KM, Özbek C, Çelikkanat S, Aydoğan F ve Özdem C, “Tympanoplasty, Ventilation Tubes and Mastoidectomy in the Treatment of Adhesive Otitis” Journal of Ankara Medical School, 21(1), 27-31 (1999).
 9. Ercan İ, Özbek C, Kurtaran H, Arıkan O, Aydın M ve Özdem C, “Tavşan Modelinde Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosilier Klirensi Üzerine Etkisinin Sintigrafik Yöntemle Araştırılması”,Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg,8(4), 275-280 (2001).
 10. 10. Aygenç E, Çelikkanat S, Özbek C, Dere H ve Özdem C, “Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 9(1), 54-58 (2002).
 11. Özbek C, Okay E, Aygenç E, Turgut S ve Özdem C, “Rekürren Menenjit ve Mondini Malformasyonu”, Otoskop, 3(1), 29-31 (2002).
 12. Aygenç E, Beriat K, Kaymakçı M, Özbek Cve Özdem C, “Nazal Kutanöz Defektlerin Onarımında Supratroklear Arter Bazlı Paramedian Alın Flebi Uygulaması”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 9(4), 282-285 (2002).
 13. Aygenç E, Özbek Cve Özdem C, “Larenks Kanserlerinin I, V, ve VI. Boyun Lenfatik Seviyelerine Metastaz Özellikleri”, KBB Forum, 2(1), 1-5 (2003).
 14. Aygenç E, Okay E, Özbek Cve Özdem C, “Larenksin Minör Tükrük Bezi Karsinomları”, Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 3(1), 1-3 (2003).
 15. Gür E, Aygenç E,Özbek C, Dakak Y ve Özdem C, “N.Accesorius ve N.Hypoglossus’un Cerrahi Anatomisi”, Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 4(2), 69-72 (2004).
 16. 16. Tuna Unsal E, Karaca C, Kaymakçı M, Özbek Cve Özdem C, “Juvenil Nazofarenks Anjiofibromunda Transpalatal Yaklaşım”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 17(1), 7-12 (2007).
 17. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö, Özbek C, Aygenç E, Çelikkanat S ve Özdem C, “Bilateral Vokal Kord Paralizilerinin Tedavisinde Thornell Tekniği”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(1),7-11 (2007).
 18. Tuna Unsal E, Çiftçi O, Özbek C, Çelikkanat S ve Özdem C, “Ektopik Lingual Tiroid: Olgu Sunumu”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(3), 151-154 (2007).
 19. Tuna Unsal E, Özel E, Özbek C, Özdem C, “Derin Boyun İnfeksiyonu: 63 Hastanın İncelenmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 46(2), 73-77 (2008).
 20. Özbek C, Somuk T, Tuna E, Çiftçi O ve Özdem C, “Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi: Tedavi ve Sonuçlar”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,16(2), 72-77 (2008).
 21. 21. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö, Özbek Cve Özdem C, “Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 18(3), 148-52 (2008).
 22. Özbek C, Yazkan Ö, Tuna E, Somuk T ve Özdem C, “Çocuk Miringoplastileri: Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlar” Türk Otolarengoloji Arşivi46(4), 302-308 (2008).
 23. Öksüzler Ö, Tuna Unsal E, Özbek Cve Özdem C, “Servikal Tüberküloz Lenfadenit”, KBB Forum, 7(4), 102-106 (2008).
 24. Tuna Ünsal E, Özel E, Özbek C, Aygenç E, Çelikkanat S, ve Özdem C “Result of surgically treated laryngeal cancer patients” Türkiye Klinikleri J, 28(2), 149-153 (2008).
 25. Özbek C, Somuk T, Tuna Unsal E, Çitçi O ve Özdem C, “Modifiye Bondy Radikal Mastoidektomi: Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlar”, Türk Otolarengoloji Arşivi Dergisi, 47(1), 33-38 (2009).
 26. Özbek C, Somuk T, Tuna Unsal E, Alluşoğlu S ve Özdem C, “Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Olgularında TipIV Timpanoplasti Sonuçlarımız”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 17(1), 1-5, (2009).
 27. Özel HE, Ünsal E, Özbek C, Özdem C, “Fibrous Dysplasia of the Sphenoid Bone: Case ReportTürkiye Klinikleri J, 30(1), 416-420 (2010).
 28. Kansu L, Özbek C,Akkaya H, “Boyunda dev epidermoid kist: Olgu sunumu”KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 21(2), 84-87, (2013).
 29. Özbek C, “Kulak Burun Boğaz İlişkili Öksürük”, Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Dergisi,7(2), 37-43, (2014).(Davetli Yazar)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Özbek C, Koç C, Çekiç A, Aygenç E ve Özdem C, “Derin Boyun İnfeksiyonlarında Antibiyotik Seçimi”, 23.Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s1041-1044, Antalya, 1995.
 2. 2. Dere H, Özcan KM, Çelikkanat S, Özbek C, Aydoğan F ve Özdem C, “Adeziv otit tedavisinde timpanoplasti ve ventilasyon tüpü”, Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s25-28, Antalya, 1995.
 3. Turgut S,Özbek C,Kaymakçı M, Ercan İ, Özcan İ ve Özdem C, “İnvaziv Frontoetmoid Mukosellere Cerrahi Yaklaşımımız”, 24. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 929-932, Antalya, 1997.
 4. Özbek C, Turgut S, Özdem C. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosiliyer Klirensi Üzerine Etkisi (Tavşan Modeli). 24. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 717-720, Antalya, 1997.
 5. Dere H, Özbek C, Ensari S, Pınarcı H, Ercan İ ve Özdem C, “Adeziv otitllerde mastoidektomili ve mastoidektomisiz timpanoplasti sonuçlarımız”, 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s255-258, Antalya, 1997.
 6. Kurtaran H, Ercan İ, Aygenç E, Özbek C, Fırat Y ve Özdem C, “Rinolitiasis”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 941-942, İzmir, 1999.
 7. Özbek C, Kurtaran H, Ercan İ, Dere H ve Özdem C, “Kronik Sekretuar Otitis Media Tedavisi İçin Antibiyotik Tedavisi ile Beraber İntranasal Budenosid Kullanımı”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 973-976,İzmir, 1999.
 8. Ercan İ, Özbek C, Kurtaran H, Aydın M ve Özdem C, “Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosiliyer Klirensi Üzerine Etkisinin Sintigrafik Yöntemle Araştırılması (Tavşan Modeli)”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 798-801, İzmir, 1999.
 9. Kaymakçı B, Kaymakçı M, Ensari S, Ölçer S, Özbek Cve Özdem C, “Periorbital Selülitte Bilgisayarlı Tomografinin Yeri”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 893-896, İzmir, 1999.
 10. Çelikkanat S, Aygenç E, Kaymakçı M, Özbek Cve Özdem C, “Radyoterapi Sonrası Görülen Geç Dönem Komplikasyonların Engellenmesinde Pentoksifilinin Etkinliği: Klinik Değerlendirme”, 26.Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 25, Belek, Antalya, 2001.
 11. Aygenç E, Kaymakçı M, Özbek C, Çelikkanat S ve Özdem C, “Tek Aritenoidin Korunabildiği Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Aspirasyonun Önlenmesinde Retro-Aritenoid Fleple Oluşturulan Pseudoaritenoidin Etkinliği”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 49, Belek, Antalya, 2001.
 12. Kaymakçı M, Aygenç E, Özbek Cve Özdem C, “Parsiyel Larenjektomi Sonrası Akciğer Fonksiyonlarında Görülen Değişiklikler”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 86, Belek, Antalya, 2001.
 13. Özbek C, Fidan F, Aygenç E, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Adenoidektominin Sekretuar Otitis Media Tedavisindeki Yeri”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 145-146, Belek, Antalya, 2001.
 14. Tuna Ünsal E, Fidan F, Özbek C, Dağlı Ş, Kaymakçı M, Han S ve Özdem C, “Trakeal Stenoz Rezeksiyonu ve Uç Uca Anastomoz”, 27.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 60, Kemer, Antalya, 2003.
 15. Tuna Unsal E, Soyalıç H, Acar M, Özbek C, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Dil Kökünde Hamartoma”, 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s261, Kemer, Antalya, 2003.
 16. Özbek C,Çiftçi O, , Çelikkanat S ve Özdem C, “Adeziv Otitlerde Palizat Kartilaj Timpanoplasti: Anatomik Fonksiyonel Sonuçlar”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 19, Belek, Antalya, 2005.
 17. Özbek C,İlkdoğan E, Dağlı Ş, Çiftçi O ve Özdem C, “Bir Akut Tonsillit Komplikasyonu: Dev Retrofarengial Abse”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,s 83, Belek, Antalya, 2005.
 18. Soyalıç H, Tuna Unsal E, Hişmi A, Özbek C, Aygenç E, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Larengial pemfigus vulgaris”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 101-102, Belek, Antalya, 2005.
 19. Tuna Ünsal E, Özel E, Aygenç E, Özbek C, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Cerrahi Tedavi Uygulanmış Larenks Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 35 ,Belek, Antalya, , 2005.
 20. Çelikkanat S, Kaymakçı M, Çiftçi O, Tuna Ünsal E,Özbek C, Aygenç E, Özdem C ve Uysal O, “Nitric Oxide Metabolites in Allergic Nasal Poliposis”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 67Belek, Antalya, , 2005.
 21. Kaymakçı M, Uysal O, Özbek C, Tuna Ünsal E, Aygenç E, Özdem C ve Çiftçi O, “Burun ve Paranasal Sinüs Tümörlerinde 5 Yıllık Sonuçlarımız”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 47, Belek, Antalya, 2005.

Ulusal Kongrelerde Ve Toplantılarda Konuşmacı

 1. “Timpanoplastide Greftler”, Moderatör: Gürsel B, 25 Eylül 2002, Ankara.
 2. “Ani ve Otoimmün İşitme Kayıpları” Moderatör: Özbilen S, 20 Mart 2003, Ankara.
 3. “Fasiyal Paralizi Olgu Sunumları”, Moderatör: Korkut N, 3. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım, Ankara, 2005.
 4. “Koklear İmplant Cerrahisi”, Moderatör: Özdem C, 20 Mart 2008, Ankara.
 5. “Pediatrik KBB Uygulamalarında Sorunlu ve Zor Olgu Sunumları” Moderatör: Akyol U, 20 Şubat 2010, Ankara.
 6. “Atelektatik Kulaklara Yaklaşım” Otolarengolojide Güncel Konular, 26-28 Mart 2010, Adana.
 7. “Adeziv Otit Cerrahisi” 1.Ulusal Otoloji-Nörootoloji Kongresi, 12-16 Mayıs 2010, Kıbrıs
 8. “Sınırlı kolesteatomlara yaklaşım” KBB-BBC Toplantısı, 4 Haziran 2011, Ankara
 9. 9. “Kartilaj Timpanoplasti” Konferans, 10.Uluslararası KBB-BBC Kongresi, 26-28 Nisan, 2012

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 
 • Otololoji-Nörotoloji Derneği
 • Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Otorinolarangoloji Derneği