Prof. Dr. M. Reha TOLUN

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Nöroloji (Girişimsel) Uzmanı / İnme Akut Tedavi Ünitesi Sorumlu Hekimi
2012 - Halen, İstanbul/Türkiye

MEMORIAL HİZMET HASTANESİ

Nöroloji (Girişimsel) Uzmanı / İnme Akut Tedavi Ünitesi Başkanı
2012 - Halen, İstanbul/Türkiye

ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ

Nöroloji (Girişimsel) Uzmanı
2002 - 2012, İstanbul/Türkiye

FLORENCE NIGHTINGALE HASTANELERİ

Nöroloji Bölüm Başkanı
2002 - 2004, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
1994 - 2003, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı
1983 - 1988, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Uzmanı
1975 - 1981, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başkanı
2009 - 2011, İstanbul/Türkiye

Eğitim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Profesörlüğü
1988 - 2003 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Doçentliği
1981 - 1988 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Uzmanlık Eğitimi
1970 - 1975 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktorluğu Eğitimi
1963 - 1970 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • First International Congress of Interventional Neurology. Minnesota, 6-8 October 2011. Dr. Tolun bu kongrede "Endovascular treatment of acute ischemic stroke. A Turkish Perspective" başlıklı açılış konuşması
 • Yayın (Journal of Neuroimaging Ocak 2012) : Intracranial Angioplasty and Stent Placement After Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracranial Stenosis (SAMMPRIS) Trial: Present State and Future Considerations_Adnan I Qureshi, MD, Reha Tolun, MD
 • Türkiye Klinikleri Dergisi 2 Nöroloji Özel Sayısında Editörlük a. İskemik İnme Nöroradyolojisi: Tanısal ve Girişimsel Özel Sayısı. Vol 4, Sayı 3, Yıl 2011 b. Hemorajik İnme Nöroradyolojisi: Tanısal ve Girişimsel Özel Sayısı. Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedaviler: Endovasküler Farmakolojik R.Tolun.
 • Türkiye Klinikleri Dergisi 2011 İskemik İnme Nöroradyolojisi : Tanısal ve Girişimsel Özel Sayısı. Vol 4, Sayı 3, Yıl 2011 Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedaviler: Endovasküler Multimodal R.Tolun
 • Türkiye Klinikleri Dergisi 2011 İskemik İnme Nöroradyolojisi: Tanısal ve Girişimsel Özel Sayısı. Vol 4, Sayı 3, Yıl 2011

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • 1979-1980`de Paris Üniversite Hastanelerinden Lariboisiere`de Terapötik serebral ve spinal anjiyografi uygulamaları ve bu konularda yetkin olduğuna dair sertifika
 • Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrede sunum ve oturum başkanlıkları

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • European Society of Neuroradiology
 • Türk Serebrovasküler Hastalıklar Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği, Girişimsel Nöroloji Bilimsel Çalışma Grubu Başkanlığı

CANLI DESTEK