Prof. Dr. Mehmet Ali AKALIN

Deneyim

MEMORIAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ

Nöroloji Uzmanı
2018 - Halen, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2000 - 2018, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı
1995 - 2000, İstanbul/Türkiye

ÇAN DEVLET HASTANESİ

Nöroloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
1991 - 1995, Çanakkale/Türkiye

KARS DEVLET HASTANESİ

Nöroloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
1990 - 1991, Kars/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrenciliği
1985 - 1990, İstanbul/Türkiye

OSMANİYE GARNİZON TABİPLİĞİ

Pratisyen Hekim (Askerlik Görevi)
1982 - 1983, Ottawa/Türkiye

Serbest

Pratisyen Hekim
1981 - 1982, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Anestezi ve Reanimasyon Asistanlığı
1981 - 1982, İstanbul/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR
2012 - Halen , İstanbul/Türkiye

DOÇENT
2000 - 20012 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Nörolojik Uzmanlık Eğitimi
1981 - 1990 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1975 - 1981 , İstanbul/Türkiye

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Nörolojik Klinikopatolojik Olgu Tartışma Toplantıları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD, (ayda iki kez), 1995-2018
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programlarında Nöromüsküler hastalıkları,Bilinç Bozuklukları, Hareket Semiyolojisi  Dersleri, 1996 - 2018
 • Nörolojik semiyoloji, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD, (ayda dört kez), 2010- 2016
 • Türk Nöroloji Derneği Nöromüsküler Çalışma Grubu, Nöromüsküler Hastalıklar Kursları,   2010- 2016
 • Ulusal ve Uluslararası Nöroloji Kongreleri, İç Hastalıkları Kongresi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kongresi ve Nöropatik Ağrı Sempozyum ve kongrelerinde Konuşmacı veya Dinleyici olarak katılım

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Nobel Medicus (Science Citation Index- Expanded) Editörlüğü
 • Türkiye Klinikleri Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
 • Trakya Üniversitesi Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyeliği

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kas Hastalıkları Derneği
 • Nöropsikiyatri Derneği
 • İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • Robert Kolej Mezunlar Derneği