Prof. Dr. Mehmet Yaşar KAYNAR

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Nöroşirurji Uzmanı
2019 - Halen, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Nöroşirurji Uzmanı
1987 - Halen, İstanbul/Türkiye

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Nöroşirurji Uzmanı
2017 - 2019, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL FLORANCE NIGHTANGALE HASTANESİ

Nöroşirurji Uzmanı
2013 - 2015, İstanbul/Türkiye

BEZMİALEM ÜNÜVERSITESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Nöroşirurji Uzmanı
2011 - 2013, İstanbul/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR

2005 , İstanbul/Türkiye

DOÇENT

1999 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Nöroşirurji Uzmanlık Eğitimi
1987 - 1993 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1980 - 1986 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tip Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığı (2006 -2009)
  • Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2007 -2011) 
  • İstanbul Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2007 – 2011)
  • Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlilik Kurulu Üyesi (2009 -2013) 
  • Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı (2011 – 2013)
  • Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Grup Başkanlığı (2014 –2015)

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Nöroşirurji Derneği