Doç. Dr. Murat ÖZEKİNCİ

Deneyim

MEMORIAL ANTALYA HASTANESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2019 - Halen, Antalya/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doçent Doktor
2017 - 2019, Antalya/Türkiye

WEILL CORNELL MEDICINE ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve INFERTILITE MERKEZİ

Gözlemci Öğretim Üyesi
2017 - 2018, New York/ABD

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilimdalı Başkanı
2015 - 2018, Antalya/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktor
2012 - 2016, Antalya/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzman Doktor-Öğretim Elemanı
2009 - 2012, Antalya/Türkiye

ALANYA DEVLET HASTANESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2007 - 2009, Antalya/Türkiye

ANTALYA KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2007 - 2009, Antalya/Türkiye

Eğitim

AKDENİZ ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı Eğitimi
2002 - 2007 , Antalya/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1994 - 2000 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Uluslararası ve Ulusal dergilerde yayımlanmış 40 a yakın makale, uluslararası ve ulusal çeşitli kongrelerde sunulmuş 60’ın üzerinde sözel ve yazılı bildirimleri mevcuttur.
  • Akdeniz Üniversitesinden, Kadın Doğum meslek derneklerinden ve kongrelerden aldığı ödüller ve taltifler bulunmaktadır.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Birçok ulusal ve uluslararası kongreye davetli konuşmacı olarak çağrılmış ve oturum başkanı olarak çok sayıda oturum yönetmiştir
  • 2015 Da vinci Robotik Cerrahi Eğitimi Programı sertifikası
  • 2013-2014 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Hastanesi
  • 002-2007 Sağlık Bakanlığı Laparaskopi uygulama sertifikası – İhtisas dönemi

Mesleki Üyelikleri

  • TTB Türk Tabipler Birliği
  • TJOD Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
  • TSRM Türk Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilte Derneği
  • JED Jinekolojik Endoskopi Derneği