Uzm. Dr. Nebi SİNCAR

Deneyim

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2015 - Halen, Diyarbakır/Türkiye

ÖZEL GENESİS HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2010 - 2015, Diyarbakır/Türkiye

ÖZEL MEDİ ŞİFA HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2008 - 2010, Diyarbakır/Türkiye

DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2007 - 2008, Diyarbakır/Türkiye

ÖZEL REEL TIP MERKEZİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2004 - 2007, Diyarbakır/Türkiye

POSOF DEVLET HASTANESİ

Pratisyen Hekim
1998 - 1999, Ardahan/Türkiye

Eğitim

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2004 , Diyarbakır/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1990 - 1998 , Ankara/Türkiye

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Neotal Resusitasyon Kursu
  • Çocuk ve ergenlerde tip 1 diyabete güncel yaklaşım kursu
  • Nefrotik sendromlu çocuklarda relaps sıklığı ve steroid tedavisine yanıtı belirleyen faktörler  (23. Pediatri günleri, 10-13 Nisan 2001,İstanbul)
  • Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde 1994-2001 yılları arasında izlenen Pediatrik Nefroloji Hastalarının Retrospektif incelenmesi (XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2001,İzmir)
  • Nefrotik sendromlu çocuklarda akciğer tüberkülozu (45. Milli Pediatri Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2001,Erzurum)
  • Spontan bakteriyel periton nedeniyle seftriakson+amikasin tedavisi uygulanmakta iken bakteriyel menenjit gelişen Nefrotik sendrom olgusu. (45. Milli Pediatri Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2001,Erzurum)

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği - Diyarbakır Tabip Odası