Uzm. Dr. Necmeddin TUNÇ

Deneyim

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2014 - Halen, Diyarbakır/Türkiye

MİDYAT DEVLET HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2013 - 2014, Diyarbakır/Türkiye

TİREBOLU DEVLET HASTANESİ

Pratisyen Hekim
2006 - 2006, Diyarbakır/Türkiye

Eğitim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ABD

Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
2008 - 2013 , İstanbul/Türkiye

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1999 - 2006 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Radyoloji alanında yurtiçi ve yurtdışı yayınlar

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Radyoloji Kongreleri
  • Obstetrik Doppler USG kursu
  • Kas iskelet MRG kursları
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Günleri
  • Ankara Üniversitesi Nororadyoloji MR Kursu
  • American Society of Nororadiology Congress,2010

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği – Diyarbakır Tabip Odası
  • Türk Radyoloji Derneği