Doç. Dr. Nujen ÇOLAK BOZKURT

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
2019 - Halen, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Görevlisi
2018 - 2019, İstanbul/Türkiye

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Görevlisi
2017 - 2018, Ankara/Türkiye

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (Doçent) Eğitim Sorumlusu
2014 - 2017, Ankara/Türkiye

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman
2012 - 2014, Ankara/Türkiye

Eğitim

UNIVERSITY OF MIAMI MILLER SCHOOL OF MEDICINE

Diyabet Araştırmaları Enstitüsü, Burslu Araştırma Görevlisi
2011 - 2012 , ABD

SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
2009 - 2012 , Ankara/Türkiye

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2003 - 2008 , Ankara/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1996 - 2002 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Uluslararası hakemli (SCI/SCIE) dergilerde yayınlanan 33 Makale 
  • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale ve kitap bölümleri 4 adettir
  • Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı, sözlü sunum, poster sunumları 49 adettir
  • İlgi Alanları; Diabetes Mellitus (Tip 1 DM, insülin pompası ve hücresel tedavileri, gebelik şekeri),Tiroid ve Paratiroid bezi Hastalıkları (Guatr, Hashimoto Tiroiditi, Tiroid Nodülleri, Hipo-hipertiroidi), Obesite ve Metabolik Sendrom (insülin direnci), Polikistik Over Sendromu, Hirşutizm (tüylenme artışı), adet düzensizlikleri, menapoz, Böbrek üstü bezi bozuklukları (Adrenal hastalıklar), Hipofiz bezi hastalıkları (Akromegali, Cushing Hastalığı), Kemik metabolizması, Osteoporoz, Vitamin D İlişkili hastalıklar

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • Genç Araştırmacı Birincilik Ödülü ( Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği), 2016 
  • Üstün Başarı Ödülü ( Award of Excellence, University, of Miami Diabetes Research Institute)
  • Avrupa Diyabet Çalışmalarını Destekleme Fonu( EFSD) Albert Renauld Araştırma Ödülü ( Bursu), 2011

Mesleki Üyelikleri

  • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
  • Avrupa Endokrinologlar Cemiyeti (EASD)