Doç. Dr. Ozan Luay ABBAS

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
2018 - Halen, Ankara/Türkiye

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik Sorumlusu
2012 - 2018, Türkiye

Eğitim

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Yardımcı Doçentlik Eğitimi
2014 - 2018 , Kırıkkale/Türkiye

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Eğitimi
2007 - 2012 , Ankara/Türkiye

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1999 - 2006 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 17 makale
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 3 makale
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve kitaplarda basılan 18 bildiri
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve kitaplarda basılan 15 bildiri
 • Kitap bölümü yazarlığı
 • 62 Atıf
 • 9 Adet Ulusal Proje Yöneticiliği

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Uluslararası ve Ulusal platformlarda 12 adet kongre katılımı
 • Nitelikli Akademik Yazım Teknikleri Kursu
 • Wiley Yazar Çalıştayı
 • 7th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course & 3rd Istanbul Advanced Rhinoplasty Course
 • Birinci Hacettepe Makale Yazım Çalıştayı
 • VI. Rhinoplasty Course and II. Istanbul International Rhinoplasty Course
 • TPRCD IV. Plastik Cerrahi Okulu, Temel Plastik Cerrahi Becerileri
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Kursu
 • Ankara Cerrahi Derneği Yanık Kursu
 • Damak Dudak Yarıklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu
 • İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği Kursu
 • Akademik Sertifikalar
 • Zürih Üniversitesi Mikrocerrahi Eğitim Sertifikası
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
 • Burns Dergisi Seçkin Hakemlik Sertifikası
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası
 • Temel ve İleri İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası
 • Yeterlilik Belgeleri
 • European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Avrupa Plastik Cerrahi Board Sertifikası
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Belgesi

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Uzman Araştırma Yarışması, Deneysel Dalda İkincilik Ödülü

“Deneysel Bacak Replantasyonu Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Siyatik Sinir İyileşmesine Etkileri: İşlevsel, Elektrofizyolojik, Histomorfometrik ve İmmünohistokimyasal Analiz” isimli çalışma ile.

 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Uzman Araştırma Yarışması, Deneysel Dalda İkincilik Ödülü

“Deneysel Yüz Felci Modelinde Yağ Dokusu Kökenli Kök Hücre Uygulaması ile Çapraz Yüz Sinir Boyunca Akson Yenilenmesinin Arttırılması” isimli çalışma ile.

 • Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü

“Duman İnhalasyonunun Eşlik Ettiği Yanıklarda Kan IL6, TNF-α, ve If-γ Düzeyleri ve Akciğer Dokusunda İmmün Aktivite” isimli çalışma ile.

 • Kral Fahd Üstün Başarı Ödülü

Lise mezuniyet puanı ile ülke çapında yedincilik derecesi

 • Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Teşekkür Plaketi

Kırşehir ilinde yüksek hasta memnuniyeti nedeni ile

Mesleki Üyelikleri

 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Acil El Cerrahisi ve Microcerrahi Derneği