Prof. Dr. Pınar POLAT SUMA

Deneyim

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2018 - Halen, İstanbul/Türkiye

ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2010 - 2018, İstanbul/Türkiye

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji Uzmanı
1991 - 2010, Erzurum/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR

2008

DOÇENT

2003 - 2008

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji Yardımcı Doçent Doktor
1996 - 2003 , Erzurum/Türkiye

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji Araştırma Görevlisi
1995 - 1996 , Erzurum/Türkiye

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
1991 - 1995 , Erzurum/Türkiye

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1985 - 1991 , Erzurum/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü - 2.lik, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, 1997
 • Eurorad Elektronik Dergisi’nde yayınlanan 13 yayın ile 3.lük ödülü, 2003
 • Prostat: Prostat Bezi Radyolojik Görüntülenmesi, Güneş Tıp Kitapevleri 2008
 • Uluslararası SCI kapsamında 42 Bilimsel Çalışma ve Yayın
 • Hakemli Dergilerde Yayınlanan Uluslararası 36 Bilimsel Çalışma
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan 14 Poster Ve Bildiri
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan 45 Yayın
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan 112 Bildiri Ve Poster

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Ege Üni. Tıp Fakültesi, Mammografi Ünitesi, 1998
 • İstanbul Üni., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, MR Ünitesi, 2003
 • University of Pitssburgh, Children Hospital, Abdominal Imaging Section, Pennyslyvania, 2003
 • Mount Ida College, Boston, 2010
 • BT Lezyon karakteristikleri Genitoüriner Sistem, Türkiye Nükleer Tıp Derneği,  2009
 • Solunum ve Gastrointestinal Sistemin Radyolojisi, 2002
 • Özofagus Kanseri Tanı ve tedavisinde Güncel yaklaşımlar, Radyasyon Onkolojisi Derneği 2001
 • Ortopedi ve Travmatolojide direkt grafi ve BT,Kas-İskelet Ultrasonografisi, TOTBİD,  2008
 • Mediasten hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme Akciğer parankiminin değerlendirilmesinde, TÜSAD, 2009

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Radyoloji Derneği