Uzm. Dr. Serap BOS ÇETİNER

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanı
2005 - Halen, İstanbul/Türkiye

Eğitim

BEZM'İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2005 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1993 - 1999 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Aterosklerozda Risk faktörü olarak mikroalbüminüri
  • Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda erken mortaliteyi belirlemede üriner albümin atılım oranı
  • Akut koroner sendromda mikroalbüminüri ile koroner anjiografi bulguları arasındaki ilişki
  • Hipertiroidi ile  beraber olan bir Ebstein anomalili vaka
  • 11 adet poster,  20’ye yakın kongre sunumu

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu
  • Baş, Boyun,  Bel Ağrıları Sempozyumu

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • Ortaokul ve lise birinciliği

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Odası
  • İç Hastalıkları Derneği