Uzm. Dr. Serdar ÇEVİK

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Nöroşirurji Uzman
2019 - Halen, İstanbul/Türkiye

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Nöroşirurji Uzmanı
2016 - 2018, İstanbul/Türkiye

AĞRI DEVLET HASTANESİ

Nöroşirurji Uzmanı
2015 - 2016, Ağrı/Türkiye

BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma Görevlisi
2010 - 2015, İstanbul/Türkiye

Eğitim

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Nöroşirurji Uzmanlık Eğitimi
2010 - 2015 , İstanbul/Türkiye

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2002 - 2009 , Bursa/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 18 makalesi bulunmaktadır  
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 5 bildiri
  • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 5 makale 
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 20 bildiri
  • Ulusal ve uluslararası kitap bölümleri 4 adettir

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Türk Nöroşirurji Kongresi 
  • XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery 2017

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Nöroşirurji Derneği