Uzm. Dr. Serkan AKKOYUNLU

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Affektif Bozukluklar
 • Agorafobi
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Altını Islatma Problemi
 • Anoreksiya
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Asperger Sendromu
 • Atipik Psikoz
 • Baş Dönmeleri
 • Bayılmalar
 • Bipolar Bozukluk
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Cinsel İşlev Bozukluğu
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb)
 • Disleksi
 • Dissosiyatif Bozukluklar
 • Distimik Bozukluk
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Ereksiyon Sorunu
 • Erken Ergenlik Problemi
 • Evlilik Problemleri
 • Fobiler
 • Gebelik Ve Lohusalıkta Ruhsal Sıkıntılar
 • Gece Yeme Bozukluğu
 • Hiperaktivite
 • Hipokondriazis
 • Histrionik Kişilik Bozukluğu
 • İnternet Bağımlılığı
 • Kabus Bozukluğu
 • Kanser Psikolojisi
 • Kaygı
 • Kekemelik
 • Kilo Verme
 • Kişilik Bozuklukları
 • Konsantrasyon Bozukluğu
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Kumar Bağımlılığı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Nevrozlar
 • Otistik Bozukluk
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Özgül Fobi
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Paranoid Kişilik Bozukluğu
 • Psikotik Hastalıklar
 • Ruhsal Bunalım
 • Sanrılar
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Stres
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Takıntı
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Unutkanlık
 • Uyku Bozukluğu ve uyurgezerlik
 • Uyum Bozuklukları
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
Tedavi Yöntemleri
 • Aile danışmanlığı
 • Aile Terapisi
 • Alexander pratik yetenek testi
 • Cümle tamamlama testi
 • Çözüm odaklı terapi
 • Depresyon anksiyete stres ölçeği
 • Durumluk anksiyete ölçeği
 • Ergen Psikoterapi Çalışması ve Tedavisi
 • Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği
 • Hipnoterapi
 • Panik bozukluğu şiddet ölçeği
 • Prolonged exposure terapisi
 • Psikanalitik psikoterapi
 • Süreklilik anksiyete ölçeği
 • Tematik algı testi
 • Yaşlılar için depresyon ölçeği
 • Yetişkin hasta psikoterapisi
 • Yetişkin Psikoterapisi
Özellikli Uzmanlık

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Ankara / Türkiye /1980

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2019 - Halen, Ankara/Ankara/Türkiye
MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
Psikiyatri Uzmanı
2018 - 2018, Ankara/Ankara/Türkiye
ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ
Psikiyatri Uzmanı
2018 - 2018, Ankara/Ankara/Türkiye
POLATLI DEVLET HASTANESİ
Psikiyatri Uzmanı
2012 - 2018, Ankara/Ankara/Türkiye
BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ
Psikiyatri Uzmanı
2011 - 2012, Ankara/Ankara/Türkiye
KÜTAHYA ASKER HASTANESİ
Psikiyatri Uzmanı
2005 - 2011, Ankara/Ankara/Türkiye
SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Psikiyatri Asistanı

EĞİTİM

2005 - 2011, Ankara/Türkiye
SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzmanlık Eğitimi
2002 - 2008, Ankara/Türkiye
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

Tez Çalışması

 • Şizofreninin Alt Tiplendirmesi ve Alt Tiplendirmenin Geçerliliği, Ankara 2011

Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 • Türkçapar MH, Örsel S, Uğurlu M, Sargın E, Turhan M, Akkoyunlu S, Hatıloğlu U, Karakaş G, Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği,  Klinik Psikiyatri Dergisi, 2007; 10(4):177-191
 • Hatıloğlu U, Karadağ H, Akkoyunlu S ve ark. Şizofrenide ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Çoklu İlaç Kullanımı: Uzun Etkili Antipsikotik İlaçların Rolü, Klinik Psikiyatri 2010; 13:101-107
 • Taymur İ, Türkçapar MH, Örsel S., Sargın E, Akkoyunlu S. Kişilik İnanç Çlçeği- Kısa Formunun(KİÖ-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği, Klinik Psikiyatri 2011; 14:199-209
 • Karadag H, Orsel S, Akkoyunlu S, Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yatış ve ayaktan izlem dönemlerinde karşılaştırılması: Bir yıllık doğal izlem çalışması Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012;22(2):130-138
 • Akkoyunlu S, Türkçapar MH, Bir Teknik: Kanıt İnceleme, JCBPR 2012; 1:184-190
 • Akkoyunlu S, Türkçapar MH, Bir Teknik: Alternatif Düşünce Oluşturulması, JCBPR 2013;2:53-59
 • Akkoyunlu S, Türkçapar MH, Akkoyunlu C. Olgu sunumu: Prematür Ejakülasyon ve Bilişsel Yöntemlerin Kullanılması, JCBPR, 2013, 2: 47-52
 • Konukçu HB, Akkoyunlu S, Türkçapar MH, Kadınlarda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Depresyon ile İlişkisi, JCBPR, 2013; 2(2):98-105   
 • Akkoyunlu S, Türkçapar MH, Bir Teknik: Yüzleştirme Tedavisi, JCBPR, 2013, 2: 121-128

Posterler:

 • Akkoyunlu S, Türkoğlu G. İndometazin ve Sulfasalazin Kullanan Bir Hastada Şizo-obsesif belirtiler İle Giden İlaca Bağli Psikoz Olgu Sunumu, 12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi,26-28 Mart 2015
 • Aydın M, İlhan BÇ, Akkoyunlu S, Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Grup Psikoterapisinin Sosyal İşlevsellik Üzerine Etkisi,  Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015
 • Diagnostic Decision Making: Compasion of Structured vs Unstructured Interviews. Turkcapar H, Akkoyunlu S, Örsel S ve ark, 14. World Psychiatric Congress 20-25 Eylül 2008 Prag, Çek Cumhuriyeti
 • M. Hakan Turkcapar, Katre Camli, Serkan Akkoyunlu 6thWCBCT (Dünya Kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 2-5 Temmuz 2010 Boston USA The Comparison Of Cognitive Insight, Metacognitions And Clinical Features Of OCD Patients Who Have Reactive And Autogenous Obsessions
 • Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. H Turkcapar, S Aslan, S Orsel, E Sargın, S Akkoyun, U Hatıloğlu, G Karakaş, G Alpaslan, M Turhan, F Yavuz, S Köse. Kişilik inanç ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. S494.

Katkıda Bulunulan Kitap Çevirileri:

 • Klinisyenler İçin Bilişsel Davranışçı Terapi, Donna M. Sudack, Çeviri Editörü M. Hakan Türkçapar
 • 2- DSM IV Ruhsal Bozukluklariçin Tanımsal ve Sayımsal El Kitabı, Hekimler Yayın Birliği
 • 3- Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Planları ve Girişimleri, Robert Leahy, Hekimler Yayın Birliği,  Bölüm 5 Sosyal Fobi

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (Kurucu Üye)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Sunumları/Bildiriler

 • Akkoyunlu S. Bir Bilişsel Davrranışçı Grup Terapisi Örneği: Sosyal Fobi Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015
 • Yıkılmaz M, Akkoyunlu S,  Hastaların Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri ile Sahip Oldukları Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sözlü bildiri  I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2013

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri:

 • Kognitif Davranış Terapileri Kurumsal Eğitimi, Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Composmentis, Ankara, Mart-Temmuz 2007
 • Kognitif Davranış Terapileri Süpervizyonu,, Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Composmentis, Ankara 2007-2011
 • Assesment and Management of Anger (Öfkenin değerlendirilmesi ve yönetimi), çalışma gurubu,, Dr Raymond W. Novaco, 29-30 Eylül 2007, KDTD 1. Ulusal Kongresi
 • A Primary Training Course in  Rational Emotive and Cognitive-Behavioral Theory and Techniques Albert Ellis  Institude, Boylam Psikiyatri Ensititüsü , Ocak 2008
 • Introduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy of Depression, Cognitive Therapy for Anxiety and Panic Disorder, Leslie Sokol Ph.d. , Boylam Psikiyatri Ensititüsü, 6-7  Haziran 2008
 • I. Klinik Psikoloji Sempozyumu: Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması, Prof. Dr. David Clark, Odtü-Sem, 10-12 Mart 2009
 • Intorduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy of Depression, Cognitive Therapy of Anxiety Disorders, Cogntive Therapy of Personality Disorders,  Leslie Sokol Ph.d. , Boylam Psikiyatri Ensititüsü, 25-26 Nisan 2009
 • Cbt Skills, Depression, Anxiety, Ptsd and Mindfulness, Satwant Singh BABCP, Psikiyatri Yaz Okulu, 17-20 Haziran 2009
 • Intensive On-site Training Program in Cognitive Therapy, Beck Institude for Cognitive Therapy and Research, Bala Cynwyd, PA, USA 7-9 Şubat 2011
 • Anksiyete Bozukluklarında Psikoterapotik Yaklaşımlar, Dr Antonella Montano, Beck Enstitüsüsü Roma 17-18 Mayıs 2014
 • Sanat ve Bilimin Işığında Kişilik Bozuklukları Tedavisinde Kognitif Terapinin Kullanımı çalışma gurubu, Prof Denise Davis, KDTD 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015
 • Tıbbi Yönden Açıklanamayan Semptomları Anlamakta ve Tedavide Transdiagnostik ve Bozukluğa Özgül Yanları ile Hibrid Bir Model Olarak Kognitif Davranışçı Tedavi Yaklaşım çalışma gurubu,  Prof Paul Salkovskis, KDTD 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015
 • Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Stratejiler: Dirençli Kaygı ve İstemsiz, Zorlayıcı Düşünce, İmge ve Anılarla Çalışmak,  Prof. Dr. David Clark, 31 Ocak-1 Şubat 2016
 • The role of tacit Knowledge structures in cognitive psychotherapy workshop, Thomas Dowd, 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy 28Haziran 1 Temmuz Cluj, Romanya
 • Experiential exercises to tackle rumination workshop, Ed Watkins Phd, 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy 28Haziran 1 Temmuz Cluj, Romanya
 • Looming reduction techniques in CBT for anxiety workshop, John Riskind Phd, 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy 28 Haziran 1 Temmuz Cluj, Romanya
 • Comprehensive CBT for OCD to maximize gains and prevent relapse workshop, 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy 28 Haziran-1 Temmuz Cluj, Romanya

Aile ve Cinsel Terapi Eğitimleri:

 • Aile Terapisine Giriş Kursu, Prof. Dr. Oğuz Berksun 31 Mayıs-1 Haziran 2008
 • 2-Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavi İlkeleri, Prod. Dr. Şahika Yüksel, Uzm Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim Etkinlikleri,28 Mart 2009
 • 3-Bir Çift ve İki Cinsel İşlev Bozukluğu; Vajinismus ve Erken Boşalma, Doç. Dr. Cebrail Kısa, Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim Etkinlikleri,22 Aralık 2012
 • 4-Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, 26.06.2016; Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu
 • 5-Aile ve Çift Psikoterapisi Eğitimi, İlişki Psikoterapileri Ensititüsü 2016- halen devam etmektedir.

Diğer Psikoterapi Eğitimleri:

 • “Nöroanatomi ve Psikiyatri” eğitim seminerleri, Ankara Ün. Tıp Fakültesi Anatomi A.D. 2007/2008
 • ”Olgularla Düşlere Dayalı Klinik Uygulamalar” çalışma grubu, 18 Nisan 2007
 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kursu, TPD 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve Avrupada Psikiyatri Uydu Sempozyumu'nda 25-28 Nisan 2007
 • Bipolar Bozuklukların Tedavisi: Güncelleme Kursu,  TPD 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve Avrupada Psikiyatri Uydu Sempozyumu'nda 25-28 Nisan 2007
 • Lunbeck Anksiyete Enstitüsüsü Seminerleri, 7-9 Kasım 2008
 • İstatistik Eğitimi, Omega Araştırma, 13-14 Mayıs 2010
 • Depresyonun Üç Hali kursu ;Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu ,Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu,8 Kasım 2014
 • Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri Kursu, Psikofarmakoloji Derneği, 4 Nisan 2015

Kongreler/Sempozyumlar:

 • Gazi Psikiyatri Günleri Bilimsel Etkinliği Şizofreni Akademisi,  17-19 Şubat 2006
 • TPD 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve Avrupada Psikiyatri Uydu Sempozyumu 25-28 Nisan 2007
 • Kognitif Davranış Terapileri Derneği I. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2007
 • III: Psikiyatri Atölyeleri, 24-25 Mayıs 2008
 • Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi, 4-8 Haziran 2008
 • Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi, 25-28 Haziran 2009
 • TPD. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği 20-24 Ekim 2009
 • TPD. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği 05-09 Ekim 2010
 • 3. Dışkapı Psikiyatri Günleri, 2-4 Kasım 2012
 • I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2013
 • TPD. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014
 • 12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi,Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği,26-28 Mart 2015
 • Kognitif Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi 5-8 Kasım 2015
 • 30th ECNP Congress 2-5 Eylül 2017 Paris
 • 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy 28 Haziran 1 Temmuz 2017 Cluj-Romanya

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al