Doç. Dr. Songül ŞEREFHANOĞLU

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Hematoloji Uzmanı
2014 - Halen, İstanbul/Türkiye

FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ

Hematoloji Uzmanı
2012 - 2014, İstanbul/Türkiye

DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ (Mecburi Hizmet)

Hematoloji Uzmanı
2009 - 2012, İstanbul/Türkiye

Eğitim

DOÇENT


2012 , Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2009 , Ankara/Türkiye

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2005 , Malatya/Türkiye

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1994 - 2000 , Elazığ/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • 18 adet Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makale
  • 6 adet uluslararası toplantıda bildiri sunumu
  • 6 adet Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • 40 adet Ulusal toplantılarda sunulan bildiri
  • 3 adet kitap bölümü yazarlığı

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresinde Febril nötropenili hastalarda klasik amphoterisi B kullanımı isimli çalışma ile poster üçüncülük ödülü.
  • 36. Ulusal Hematoloji Kongresinde PETHMA protokolü ile tedavi edilen 49 yeni tanılı akut promiyelositer lösemi hastasının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları isimli çalışma klinik hematoloji dalında ödül almıştır.

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Hematoloji Derneği
  • Febril Nötropeni Derneği
  • Aferez Derneği