Doç. Dr. Teoman AKÇAY

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2019 - Halen, İstanbul/Türkiye

MEDİCAL PARK HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2016 - 2019, İstanbul/Türkiye

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2014 - 2016, İstanbul/Türkiye

DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2012 - 2014, İstanbul/Türkiye

ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2010 - 2012, İstanbul/Türkiye

BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2007 - 2010, İstanbul/Türkiye

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2004 - 2007, İstanbul/Türkiye

BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2000 - 2004, İstanbul/Türkiye

Eğitim

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanlığı Yan Dal Eğitimi
2004 - 2007 , İstanbul/Türkiye

BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1995 - 2000 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • 2009-Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu'nda sunulan "21-hidroksilaz enzim eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi vakalarında CYP21A2 analizi" başlıklı çalışma ile sözel bildiri dalında birincilik ödülü
 • 2010 “European Human Genetics Conference” için gönderilen bildiri için kabul edilen fellowship
 • 2015 “Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Sağlığı Günleri” kongresinde “İdiyopatik İnfantil Hiperkalsemide SLC34A2 geninde resesif mutasyonlar: Yeni Gen Çalışmaları” isimli poster bildirisi ile 2.’lik ödülü

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Uluslararası 4 Bilim Okuluna Katılım
 • Ulusal ve uluslararası 12 eğitim ve kurs katılımları
 • Katıldığı 17 uygulama eğitim kursu 
 • 1st World Congress of Endobolism 2011, Xiamen, Çin: “Renal Magnesium and Calcium Transport: implication for TRPM6 gene mutations” konulu konuşma
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 43 makale
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 35 bildiri 
 • Yazılan ulusal / uluslararası kitaplarda basılan 14 bölüm
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 22 makale
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 63 bildiri
 • Diğer yayınları 16 adettir

Mesleki Üyelikleri

 • İstanbul Tabip Odası