Uzm. Dr. Tülay KADIOĞLU ŞİPAL

Deneyim

MEMORIAL ANTALYA HASTANESİ

Dahiliye Uzmanı
2015 - Halen, Antalya/Türkiye

PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ

Dahiliye Uzmanı
2013 - 2015, Erzurum/Türkiye

Eğitim

GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2009 - 2013 , İstanbul/Türkiye

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2002 - 2008 , Kocaeli/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Minerva Urologıca e Nefrologıca dergisi Nisan 2015 sayısında ilk isim olarak yayınlanmış akademik yayını mevcuttur. (Urinary kidney injury molecule-1 levels as a marker of early kidney injury in hypertensive patients)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Hasta Hakları Eğitimi, 2014
  • İç Hastalıkları Kongresi, 2010,2011,2014
  • Çapa Nefroloji Kongresi, 2011
  • Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları  Kongreleri
  • Diabetes Mellitus Güncelleme Toplantıları

Mesleki Üyelikleri

  • Antalya Tabip Odası
  • Metabolik Sendrom Derneği