Prof. Dr. Volkan TUĞCU

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)
 • Aksiller Kitle
 • Akut Apandist
 • Altını Islatma Problemi
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • Anal Bölge Siğilleri
 • Anal Fissür (Makat Çatlağı)
 • Anorektal Hastalıklar
 • Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)
 • Apendiks Kanseri
 • Apse
 • Aşırı Aktif Mesane
 • Azospermi
 • Bağırsak Kanaması
 • Bağırsak Kanseri
 • Bağırsak Sarkması (Rektosel)
 • Bağırsak Tıkanması
 • Balanit (Penis Başı İltihabı)
 • Balanopostit (Penis Başı Ve Sünnet Derisinin İltihabı)
 • Balayı Empotansı (Gerdek Gecesi Empotansı)
 • Bel Soğukluğu
 • Boşalma (Ejekülasyon) Bozuklukları
 • Böbreğin Kistik Hastalıkları
 • Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı (Renal Arter Trombozu)
 • Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)
 • Böbrek Hastalıkları
 • Böbrek İltihabı
 • Böbrek İltihabı (Piyelonefrit)
 • Böbrek Kisti
 • Böbrek Kumu
 • Böbrek Taşı
 • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları (Adrenal Bez Hastalıkları, Sürrenal Bez Hastalıkları)
 • Böbrek Üstü Bezi Tümörü (Adrenal Bez Tümörü, Sürrenal Bez Tümörü)
 • Böbrek Üstü Bezi Yetmezliği (Adrenal Yetmezlik)
 • BPH
 • BPH (Benign Prostat Hiperplazisi / Prostat Büyümesi)
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Cinsel Gelişim Bozuklukları (İnterseks, Cinsiyet Farklılaşma Buzuklukları)
 • Cinsel İsteksizlik
 • Cinsel İsteksizlik (Erkek)
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Çiş Kaçırma Problemi
 • Çocuk Hidroseli (Su Fıtığı)
 • Çocuk Taş Hastalıkları
 • Dalak Hastalıkları
 • Dışkılama Bozuklukları
 • Dışkılama Zorlukları
 • Divertikül
 • Doğuştan penis eğriliği
 • Ekstrofi Vezika (İdrar Kesesi Ön Duvarı Yokluğu)
 • Epididimit (Meni Kanalı İltihabı)
 • Epispadias (Dış İdrar Kanalı Üstünün Açık Olması)
 • Erektil Disfonksiyonu
 • Erkek Kısırlığı
 • Erkeklerde İdrar Kaçırma
 • Erkeklerde Sertleşme Sorunu
 • Fıtık (İnguinal Herni)
 • Fıtıklar
 • Fibroadenom
 • Fibrokistik Hastalık
 • Fistül
 • Fournier Gangreni
 • Gece İşemesi (Enüresiz, Alt Islatma)
 • Genital Ülser
 • Gevşek Penis
 • Globuzoospermi
 • Gluteal Apse
 • Gömük Penis
 • Guatr
 • Hatalı Sünnet (Sünnet Hatası)
 • Hemoroid (Basur) Ve Çatlaklar
 • Hıpec, Sıcak Kemoterapi Ve Kanser
 • Hidradenitis Suppurativa(Hs) / Köpek Memesi Hastalığı
 • Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)
 • Hidrosel (Testis Torbasında Sıvı Toplanması)
 • Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
 • Hipogonadizm
 • Idrar Yapma Bozukluğu
 • Idrar Yolu Enfeksiyonu
 • Insizyonel Herni, Kesi Yeri Fıtığı
 • İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)
 • İdrar Kesesi Sarkması (Sistosel)
 • İdrar Retansiyonu
 • İdrar Tıkanması (Akut Üriner Retansiyon)
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İdrar Torbası Sarkması
 • İdrar Tutukluğu
 • İdrar Yaparken Yanma (Dizüri)
 • İdrar Yollarında Yanma
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • İdrar Yolu Taşı
 • İdrarda Kan Görülmesi
 • İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon, Empotans, Sertleşme Sorunu)
 • İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Haslığı, Ülseratif Kolit)
 • İnfertilite (Kısırlık)
 • İnmemiş Testis
 • İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)
 • İntraduktal Papillom
 • İrritabl Bağırsak Sendromu
 • İşeme Bozuklukları
 • Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi)
 • Kabızlık (Konstipasyon)
 • Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri
 • Kan İşemek
 • Kanlı İdrar (Hematüri)
 • Kanlı Meni (Hemospermi)
 • Karaciğer Abseleri
 • Karaciğer Kanseri (Karaciğer Tümörü)
 • Karaciğer Kisti
 • Karaciğer Metastaz
 • Karaciğer Tümörü
 • Karaciğer-Pankreas-Safra Kesesi Ve Yolları Cerrahisi
 • Karın Fıtığı
 • Karın İçi Kitleler
 • Karın Zarı Kanseri
 • Kasık Fıtığı
 • Kısırlık
 • Kist Hidatik
 • Kistik Fibrozis
 • Klinefelter Sendromu
 • Koledok Kisti
 • Kolonda Kitle
 • Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Kriptorşidik Testis
 • Kronik Böbrek Yetmezliği (Kronik Böbrek Hastalığı)
 • Kronik Prostatit
 • Kum Sancıları
 • Küçük Cerrahiler
 • Küçük Penis (Mikropenis)
 • Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)
 • Mastalji (Memede Ağrı)
 • Megaüreter (Üreter Genişlemesi)
 • Meme Apsesi (Mastit)
 • Meme Başı Akıntısı
 • Meme Biyopsisi
 • Meme Cerrahisi (Meme Kanser Cerrahisi)
 • Meme Kanseri
 • Memeden Kitle Eksizyonu
 • Meni Kanalı Tıkanıklığı
 • Mesane İltihabı (Sisitit)
 • Mesane Küçülmesi (İdrar Kesesi Hacminde Yetersizlik)
 • Metabolik Sendrom
 • Mide Ağrısı
 • Mide Ekşimesi
 • Mide Fıtığı
 • Mide Genişlemesi (Gastrektazi)
 • Mide Hastalıkları
 • Mide Kanaması
 • Mide Kanseri (Midetümörü)
 • Mide Lenfoma
 • Mide Ülseri
 • Mide Ve Sindirim Sistemi Bozuklukları
 • Mide Yanması
 • Nefrolitiyaz
 • Nörojen Mesane
 • Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)
 • Nüks Fıtıklar
 • Özafogus (Yemek Borusu) Kanseri
 • Pankreas Endokrin Tümörü
 • Pankreas Hastalıkları
 • Pankreas Taşları
 • Parafimozis (Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)
 • Paratiroid Bezi Hastalıkları
 • Paratiroid Kanseri
 • Pelvik Organ Sarkması
 • Pelvik Taban Hastalıkları
 • Penil Kuruvatür
 • Penis Eğriliği
 • Penis Kanseri
 • Penis Kırılması (Penil Fraktür)
 • Penis Kopması
 • Penis Ve Testislerin Hastalıkları
 • Penis Yaralanması
 • Peptik Ülser
 • Perianal Apse
 • Perianal Fissürler
 • Peritoneal Karsinomatozis (Pk)
 • Peritonit
 • Peyroni Hastalığı
 • Pilonidal Sinüs
 • Plazma Kinetik (Kansız) Prostat Ameliyatları
 • Polip
 • Polipozis Koli
 • Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık)
 • Priapizm (Uzamış Ve Ağrılı Ereksiyon)
 • Proktoloji
 • Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma
 • Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi)
 • Prostat Infeksiyonu
 • Prostat İltihabı
 • Prostat Yangılanması
 • Prostatit
 • Pseudomiksoma Peritonei
 • Rahim Sarkması (Uterosel)
 • Reflü - Gastrit
 • Rektal İntussusepsiyon
 • Rektorektal Tümörler
 • Rektum Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Rektum Sarkması (Rektosel)
 • Renal Kitle
 • Retroperitoneal Tümörler
 • Safra Kanalı Taşı (Koledokolitiazis)
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Safra Yolları Cerrahisi
 • Safra Yolu Darlığı
 • Sentinel Lenf Nodu (Sln)
 • Sertleşme Problemi
 • Sık Sık İdrara Gitme
 • Sistit (Mesane İltihabı, İdrar Kesesi İltihabı)
 • Sperm Hareket Bozukluğu
 • Sperm Hücresi Yokluğu (Azospermi)
 • Sperm Sayısı Azlığı
 • Sperm Sayısında Azalma (Oligospermi)
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Tembel Mesane
 • Testis Ağrısı
 • Testis Büyümesi
 • Testis İltihabı (Orşit)
 • Testis Kanseri
 • Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)
 • Testis Tümörü
 • Tiroid Hastalıkları
 • Tiroid Kanseri
 • Tiroid Nodülü
 • Up Darlık
 • Utangaç Testis (Retraktil Testis)
 • Ülseratif Kolit
 • Üremi (Kanda Üre Yüksekliği)
 • Üreter (İdrar Yolları ) Taşları URS Ve RIRC
 • Üreter Genişlemesi (Megaüreter)
 • Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı)
 • Üreter Mesane Bileşke Darlığı (Üreterovezikal Darlık)
 • Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)
 • Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı)
 • Üretra Kanseri (Dış İdrar Kanalı)
 • Üriner Enfeksiyon
 • Üriner Enfeksiyon (Idrar Yolları Ernfeksiyonu)
 • Üriner Sistem Anomalisi
 • Üriner Sistem Enfeksiyonu (Üse)
 • Üriner Sistem Taşları (Böbrek Ve İdrar Yolları Taşı)
 • Üriner Sistem Yaralanmaları
 • Üriner Tıkanıklık
 • Ürojinekoloji
 • Ürolojik Hastalıklar
 • Ürolojik Tümörler
 • Vajen Tepesi Sarkması (Vault Prolapsus)
 • Vezikoüretral Reflü
 • Vur (Vezikoüreteral Reflü, Böbrek Reflüsü)
 • Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)
 • Yağ Bezesi
 • Yaşlanan Erkek
 • Yemek Borusu (Özofogus) Kanseri
 • Acil Cerrahi
 • Adipsi (Susama Yokluğu)
 • Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)
 • Adrenal Bez (Böbrek Üstü Bezi) Hastalıkları
Tedavi Yöntemleri
 • Abdominal ultrasonografi
 • Androlojik işlemler
 • Böbrek taşı cerrahisi
 • Böbrek ultrasonu
 • Endoskopik böbrek taşı tedavisi
 • Endoüroloji
 • Ereksiyon Bozukluk Tedavisi
 • Erkek üreme ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi
 • ESWT (Şok Dalga Tedavisi)
 • Eswt Tedavisi
 • Flexable Üreteroskopi
 • Flexible URS
 • Flowmetri
 • Genetik Testler
 • Holmiuim Lazer Litotripsi (Kansız, Kesisiz Böbrek Taşı Ameliyatları)
 • Hormonal Tedavi
 • Hormonal Testler
 • HOST Testi
 • İdrar kaçırma tedavileri
 • İKSİ
 • İmpotans
 • İMSİ
 • Kapalı-açık prostat ameliyatı
 • Kısırlık tedavisi
 • Laparoskopik nefrektomi
 • Laparoskopik prostatektomi
 • Mesane kanser ameliyatı
 • Mesane taşı (Açık cerrahi)
 • Micro cerrahi varikosel
 • Micro Cerrahi Varikoselektomi
 • Micro TESE
 • Microchip
 • Mikro Tese
 • MSOME Testi
 • Penis eğriliği (penil rotasyon) tedavisi
 • Penis estetiği
 • Penis Plikasyon
 • Penis Protez
 • Penis protezi
 • Penis protezi takılması
 • Penise Enjeksiyon Tedavisi
 • Perkütan böbrek cerrahisi
 • Perkütan Cerrahi
 • Prostat tedavisi
 • Radikal prostatektomi
 • Rekonstrüktif Üroloji
 • Semen Analizi
 • Sertleşmede Prp
 • Sistoskopi
 • Sperm DNA Hasarı
 • Sperm FISH
 • Sperm Slow
 • Sünnet
 • Şok dalga tedavisi
 • TESA
 • Testis Protezi
 • ThuLEP
 • Tur Prostat Ameliyatı
 • Üretra taşı (Sistoskopik)
 • Ürodinami
 • Ürojinekolojik rehabilitasyon
 • Ürolojide Laparoskopik Cerrahi
 • Ürolojik çocuk hastalıkları tedavisi
 • Üroonkolojik cerrahi
 • Varikoselektomi
 • Vazektomi
 • Vazektomi (Erkeklerde cerrahi doğum kontrolü)
 • Vazovazostomi
 • Yenidoğan sünneti
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Bahçelievler Hastanesi
  Organ Nakli Merkezi
 • Bahçelievler Hastanesi
  Böbrek Nakli Merkezi
 • Bahçelievler Hastanesi
  Onkoloji Merkezi
 • Bahçelievler Hastanesi
  Onkolojik Cerrahi Merkezi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Sakarya / Türkiye /1971

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2018 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ
Üroloji Profesörü
2017 - 2018, İstanbul/İstanbul/Türkiye
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üroloji Profesörü - SBÜ Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
2010 - 2017, İstanbul/İstanbul/Türkiye
SBÜ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üroloji Doçenti
2004 - 2010, İstanbul/İstanbul/Türkiye
SBÜ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Üroloji Uzmanı

EĞİTİM

1999 - 2003, İstanbul/Türkiye
BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Üroloji Uzmanlık Eğitimi
1993 - 1999, Bursa/Türkiye
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Kendi geliştirdiği robotik cerrahi ameliyat metodu  “Tuğcu Bakırköy Tekniği” ismi ile Dünya Tıp Literatürüne girmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı – Yılın Hekimi Ödülü, 2016.
 • Üroloji Dergileri içinde en yüksek impact değeri olan Avrupa Üroloji Dergisi’ nde  “Kronik Prostatit” başlıklı makalesi CME’ ye seçilmiştir, 2007.
 • Amerika Üroloji Dergisi’nde “En İyi Araştırma Makalesi” Journal of Endourology 2008-2009.
 • Avrupa Üroloji Kongresi “En İyi Poster” ödülü, Fransa, 2012.
 • Uluslararası Prostat Kanserinde Robotik Cerrahi ve Yeni Teknolojiler Sempozyumunda “En İyi Video” ödülü, 2018.
 • Üroonkoloji Avrasya Kongresi “En İyi Video” Ödülü, 2010.
 • Bakırköy Kaymakamlığı tarafından Takdirname Belgesi, 2010.
 • İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü üstün gayret teşekkür belgesi, 2007 ve 2008.
 • Türk ve yabancı 80 Üroloji Uzmanına Robotik ve Laporoskopik Cerrahi üzerine eğitim vermiştir.
 • Üroloji uzmanlarının eğitimine yönelik 11 Domuz Kursu organize etmiştir.
 • Laporoskopi Eğitimi, Heillborn /Heidelberg Üniversitesi, Almanya, 2006.
 • Pamukova’ da doğduğu caddeye Belediye Meclisi tarafından ismi verilmiştir.
 • Uluslararası dergilerde yayınlanmış 80 adet bilimsel yayın.
 • Ulusal dergilerde yayınlanmış 50 adet bilimsel yayın.
 • Ulusal kongrelerde sunulan 185, Uluslararası kongrelerde sunulan 45 bildiri.

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Üroloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2017
 • The Endourological Society, Üye,2015
 • European Association of Urology, Üye, 2010
 • Türk Endoüroloji Derneği, Üye, 2010
 • Türk Androloji Derneği, Üye, 2010

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al