Doç. Dr. Yılmaz ZENGİN

Deneyim

MEMORIAL DİCLE HASTANESİ

Acil Servis Hekimi
2017 - Halen, Diyarbakır/Türkiye

ÖZEL DİYARLİFE DAĞKAPI HASTANESİ

Acil Servis Hekimi
2017 - 2017, Diyarbakır/Türkiye

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Mecburi Hizmet - Doçent
2011 - 2016, Diyarbakır/Türkiye

KARAKEÇİLİ DEVLET HASTANESİ

Pratisyen Hekim
2003 - 2006, Kırıkkale/Türkiye

Eğitim

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Doçent
2016 , Diyarbakır/Türkiye

ANKARA DIŞKAPI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2011 , Ankara/Türkiye

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1997 - 2003 , Samsun/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 200 üzeri bildiri ve makale
 • Acil Tıp alanında düzenlenen çok sayıdaki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kongre ve kurslarda katılımcı, konuşmacı ve oturum başkanlığı

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Temel Yoğun Bakım Kursu, Diyarbakır, 2012
 • Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi, Diyarbakır, 2012
 • Yönetim Becerileri ve Liderlik Eğitimi, Aydın, 2013
 • İleri USG Kullanımı Eğitimi, Diyarbakır, 2015

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Dicle Üniversitesi Teşekkür Belgesi, 2014-2011
 • 1. Afet ve Afet Eğitimi Kogresi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 2014-2013
 • 2. Afet ve Afet Eğitimi Kogresi Poster Bildiri Birincilik Ödülü, 2014

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği - Diyarbakır Tabip Odası
 • Acil Tıp Uzmanları Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği