Prof. Dr. Y.K.Yavuz GÜRER

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Çocuk Nöroloji Uzmanı
2014 - Halen, Ankara/Türkiye

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Nörolojisi Bölüm Başkanı
2010 - 2014, Kırıkkale/Türkiye

Muayenehane


2008 - 2010, Ankara/Türkiye

Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağ.Hast. Eğit.Araş.Hastanesi

Çocuk Nöroloji Şef Muavinliği ve Klinik Şefi
1989 - 2010, Ankara/Türkiye

Eğitim

Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağ.Hast. Eğit.Araş.Hastanesi

Çocuk Nörolojisi Yan Dal Eğitimi
1986 - 1989 , Ankara/Türkiye

Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağ.Hast. Eğit.Araş.Hastanesi

Başasistanlık
1983 - 1986 , Ankara/Türkiye

Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağ.Hast. Eğit.Araş.Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1979 - 1983 , Ankara/Türkiye

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1972 - 1978 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

Kitap ve dergiler için hazırlanan bölüm yazıları

  • Çocukluk Çağı Distonileri, Gürer YKY,Yüksel D. Türkiye Klinikleri, Pediatrik Bilimler, Çocuklarda Hareket Bozuklukları Özel sayısı. 2(8);16-23,2006.
  • İnflamatuvar Nöropati. Gürer YKY. Türkiye Klinikleri, Pediatrik bilimler, Pediatrik nöroloji Özel Sayısı. 4(4):90-98,2008.
  • Ataksi. Gürer YKY. Çocuk Nörolojisi Kitabı. 371-376, 2010.
  • Sinir Kas Kavşağı Hastalıkları. Per H, Gürer YKY. Çocuk Nörolojisi Kitabı, 531-539,2010.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • 1990 Kas histopatolojisi eğitimi, Newcastle
  • Çocuk Nörolojisi Kongreleri
  • Çocuk Nörolojisi Eğitim toplantıları

Mesleki Üyelikleri

  • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
  • International Child Neurology Society
  • Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği