Prof. Dr. Z. Emel DEMİRALP

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı Sorumlusu
2006 - Halen, İstanbul/Türkiye

HADASSAH MEDICAL CENTER

Transplantation and Immunogenetic Laboratory, Kudüs Ziyaretçi Öğretim Üyesi
2003 - 2003, Yurt Dışı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları ABD Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuarı Sorumlusu
2000 - Halen, İstanbul/Türkiye

THE BURNHAM INSTITUTE

Program on Cell Death and Apoptosis Research La Jolla Doktora Sonrası Araştırma
1999 - 2000, ABD

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları ABD, Hematoloji ve İmmünoloji BD Araştırma Görevlisi/Öğretim Üyesi
1991 - 1999, İstanbul/Türkiye

EYÜP SAĞLIK MERKEZİ / KADIKÖY ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ

Pratisyen Hekim (Mecburi Hizmet)
1988 - 1990, İstanbul/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR


2006 , Türkiye

DOÇENT


1999 , Türkiye

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SBE

İmmünoloji Bilim Doktoru
1991 - 1995 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1981 - 1987 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Bilim atıf indeksinde yeralan 54 uluslararası ve 13 ulusal yayın, Çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde kitap bölüm yazarlığı, 100’ün üzerinde kongre bildirisi.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • 50’den fazla kongre, kurs, konferans ve eğitime katılım.

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • 2006, İstanbul Tabip Odası Tıp Bilim Ödülü
 • Çok sayıda Teşvik, Destek ve Bildiri Ödülü, TÜBİTAK Yayın ödülleri
 • TÜBİTAK, NATO-B2 bursu
 • European Haematology Association, Genç Araştırıcı Bursu

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk İmmünoloji Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Transplantasyon İmmünogenetiği Derneği
 • European Federation of Immunogenetics
 • International Society of Analytical Cytology
 • 2010 - Türk İmmünoloji Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2008 - Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Organ Nakli- İmmünoloji Komisyonu Üyesi
 • 2008-2010 Marmara Üniversitesi Hastanesi Etik Kurul Üyesi
 • 2007-2009 Marmara Üniversitesi BİKİMER Müdür Yardımcısı
 • 2005-2006 Marmara Üniversitesi Hastanesi, Başhekim Yardımcısı
 • 2004-2006 ‘Flow‘ Sitometri Sistemleri Türkiye Konsültanı, BD Avrupa (Belçika)
 • 2002-2006 Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Komisyonu (BAPKO) Sağlık Bilimleri Kurulu Üyesi
 • 2002-2004 Türk Immünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2002- Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları ABD, İmmünoloji Bilim Dalı Program Yürütücüsü
 • 2001-2005 Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Organ Nakli- İmmünoloji Komisyonu Üyesi
 • 2001(1-11) Marmara Üniversitesi Hastanesi, Başhekim Yardımcısı