Uzm. Dr. Şadiye Seda ÖZ

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Adenovirus Enfeksiyonu
 • Aftöz Stomatit
 • Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf)
 • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
 • Akut Bronşit
 • Akut Gastroenterit (İshal)
 • Alerjik Deri Hastalıkları
 • Alerjik Rinit (Saman Nezlesi, Bahar Nezlesi)
 • Allerjik Rinit
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Amipli Dizanteri
 • Ateş
 • Atopik Dermatit
 • Bademcik Hastalıkları
 • Bademcik İltihabı
 • Bağırsak Enfeksiyonu
 • Bağırsak Gazı
 • Bağırsak İltihabı
 • Bağışıklık Sistemi Problemleri
 • Bayılma
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • Besin (Gıda) Alerjisi
 • Beta Mikrobu
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Büyüme Ve Gelişme Geriliği
 • Büyüme Ve Gelişme Problemleri
 • Büyümüş Lenf Bezleri
 • Çiçek Hastalığı
 • Çocuk Alerjileri
 • Çocuklarda Baş Ağrısı
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Çocuklarda Romatizma Ve Romatizmal Hastalıklar
 • Çocukta Kulak Hastalığı
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Demir Eksikliği Ve B12 Vitamini Eksikliği Anemisi
 • Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
 • Ergenlikte Obezite
 • Febril Konvülsiyon
 • Geçici Proteinüri
 • Genel pediatri
 • Göbek İltihabı
 • Grup B Streptokok Enfeksiyonu
 • Hemanjiyomlar
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Idrar Yolları Iltihabı
 • İdrar Kaçırma (üriner inkontinans)
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İşeme Disfonksiyonu
 • Jüvenil İdyopatik Artrit
 • Kabızlık
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kulak Ağrısı
 • Kulak Enfeksiyonları
 • Lenf Bezi Büyümesi (Lenfadenopati)
 • Lökosit (Beyaz Kan Hücresi) Hastalıkları
 • Mide Ağrısı
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Piyelonefrit
 • Prematürite
 • Reaktif Artrit
 • Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu
 • Rotavirüs İshali
 • Sarılık
 • Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
 • Su Çiçeği
 • Taşikardi
 • Tonsillit
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (Üsye)
 • Viral Enfeksiyon
 • Yeme Bozuklukları
 • Yenidoğan Sarılığı
Tedavi Yöntemleri
 • Anne Sütü ve Anne Beslenmesi
 • Apgar skoru
 • Aşı takibi
 • Aşılama ve Bağışıklama
 • Büyüme hormonu testi
 • Büyüme takibi
 • Çocuk beslenme bozuklukları izleme
 • Çocuk infeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavisi
 • Çocukta gelişimi izleme
 • Emzirme Danışmanlığı
 • Enfeksiyon Tedavileri
 • Gelişimsel bozuklukların erken tanısı
 • İdrar yolu infeksiyonlarının tanı ve tedavisi
 • Kistik fibrozis testi(ter testi)
 • Lenfadenopatili Çocuk Takibi
 • Nefes Darlığı Tanı ve Tedavisi
 • Prematüre Bebeklerin Takibi
 • Sık Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuk
 • Tüberkülin deri testi(tdt)
 • Yenidoğan işitme taraması
 • Yenidoğan Takibi
Özellikli Uzmanlık

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Bartin / Türkiye /1980

YABANCI DİL

İngilizce

E-MAIL ADRESİ

seda.oz@memorial.com.tr

DENEYİM

2015 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2013 - 2015, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL HİZMET HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2011 - 2013, Şanlıurfa/Şanlıurfa/Türkiye
SİVEREK DEVLET HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

EĞİTİM

2005 - 2011, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2006, Ankara/Türkiye
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
- Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Uzmanlık Tezi: 0-5 yaş grubu çocukların sağlık izlemlerinde ev içinde ve ev dışında kaza risklerinin belirlenmesi; İstanbul, 2010
 • Emin Ünüvar, Ş. Seda Öz, İsmail Yıldız, Meral Çıplak, Selim Badur, Ayşe Kılıç, Fatma Oğuz, Müjgan Sıdal. Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında 2006-2008 Dönemi Viral Etiyoloji Araştırması, The Journal of the Child, Çocuk Dergisi Eylül 2008, Volüm 8, Sayı: 3; Klinik Araştırma

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • İstanbul Tabipler Odası

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Emin Ünüvar, Selim Badur, İsmail Yıldız, Meral Çıplak, Seda Öz, Ayşe Kılıç. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında İnfluenza: 2007-2008 Dönemi İstanbul; 52. Milli Pediatri Kongresi, Kasım 2008, Sözlü Bildiri, 2. Sözlü Bildiri Ödülü

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Pediatrik Advanced Life Support", Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Haziran 2010
 • "Çocukta EKG ve Disritmi Kursu", 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2010
 • "Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu" Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi; Mart 2009
 • "Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Eğitim Programı" , İstanbul Üniversitesi, Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi; Ocak 2009
 • "Antibiyotik Kursu", Pediatrik Enfeksiyon Derneği, İstanbul; Nisan 2008
 • 49. Türk Pediatri Kongresi, 10 - 13 Haziran 2013 İstanbul
 • Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al