Akli Meleke (Hukuki Ehliyet) Raporu Hastanemizde Veriliyor

Akli meleke ya da hukuki ehliyet raporu; 65 yaş üstü herkes için herhangi bir resmi işlem sırasında istenebilecek bir sağlık raporudur.

Hangi işlemler için akli meleke raporu istenir?

Mevzuata göre “İlgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibarıyla yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikayet bulunması hallerinde, ayırt etme gücünün (temyiz kudreti) varlığı doktor raporu ile saptanır” denmektedir. Rapor daha çok ;

  • Vekaletname
  • Nikah işlemleri
  • Tapu işlemleri
  • Tasarruf işlemleri vb için istenmektedir.

Akli Meleke raporu neden istenmektedir?

Akli meleke ya da hukuki ehliyet raporu; yaşlı kimselerin bulundukları zor, güçsüz durumdan yararlanarak çıkar sağlamak isteyen kimselerin önüne geçilmesi için istenmektedir

Muayene nasıl yapılır?

Akli meleke raporu hastanemizin Psikiyatri Bölümü’nden verilmektedir. Muayenede, raporu almak isteyen kişinin, ayırt etme gücünün yerinde olup olmadığı, görüşme sırasında sorulan kısa sorular ile belirlenir. Psikiyatri uzmanının bu değerlendirmesinin ardından gerekli hallerde Nöroloji doktoru ve psikologdan da değerlendirme yapmaları ve bazı testler talep edilebilir.

Rapor için neler gerekli?

Hukuki ehliyet veya akli meleke raporunu almak için öncelikle noterden bir üst yazı alınması gerekmektedir. Bunun yanında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile 2 adet fotoğrafla hastanemizin Psikiyatri bölümüne başvurmanız yeterlidir.

Rapor kaç gün geçerlidir?

Noterlerde raporlar sadece raporun verildiği tarihte geçerli olduğu için, raporun alındığı aynı gün, tekrardan notere götürülmesi gerekmektedir.

22 Kasım 2016