Gözlüksüz Bir Yaşama "Merhaba" Demek İçin En Uygun Zaman…

Laser sonrası duyulan ağrıları en aza indiren, kişiyi ertesi gün bile yeterli görmeye kavuşturan ve yüksek numaralarda bile laser imkanı sağlayan Lasik operasyonu, büyük avantajlarla Memorial'da…

Fırsatlarla ilgili bilgi ve Memorial Hastanesi Göz Merkezi'den randevu almak için bizi arayabilirsiniz.

Lasik nedir?

Lasik, Excimer Laser'in korneada bir kapak (flep) oluşturularak yapılan şeklidir. Laser yapıldıktan sonra kapak tekrar yerine yatırılır. Lasik yöntemi sayesinde laser sonrası duyulan ağrı çok azalmıştır. Hemen ertesi gün yeterli görmeye kavuşulur. Lasik’te yüksek numaralara da laser imkânı vardır. Korneada belirgin bir leke oluşmaz. Lasik’ten sonra numaranın geri dönmesi nadirdir.

Numaranın stabilizasyonu 1 ay içinde tamamlanmış olur. 1 ay sonunda hala gözlük ihtiyacı duyulacak kadar numara artığı varsa mevcut kapak kaldırılıp tekrar laser yapılabilir. Lasik, uygun gözlerde +6,00 hipermetropiden -12,00 numara miyopiye dek başarılı sonuçlar vermektedir. Refraktif cerrahide amaç gözün numarasını azaltmak, mümkünse tamamen gidermektir. Ameliyat sonrası hasta gözlüksüz olarak gözlükle görebildiği kadar görmeye kavuşmuşsa başarılı sonuca ulaşılmış olunur. Excimer laser tedavisi sağlıkla ilgili standartların çok sıkı kurallara olduğu A.B.D.'de FDA onayı almıştır ve bugüne kadar milyonlarca göze Excimer laser uygulanmıştır. Lasik damla anestezisi altında yapılır.

Göz kapakları bir ayırıcı ile açılıp hastanın göz kırpması önlenir. Korneanın merkezi işaretlendikten sonra korneada kapak yaratacak olan mikrokeratom göze yerleştirilir. Kapak hazırlanırken keratomun yaptığı basınç nedeniyle 3-4 sn ışık hissi kaybolur. Keratom çıkartıldıktan sonra kapak açılır ve kornea yatağına laser yapılır. Laser işlemi çoğu zaman 1 dakikayı aşmaz. Sonra göz iyice yıkanarak kapak eski yerine yatırılır ve göze yapışması sağlanır. Antibiotikli damla damlatılarak işlem sona erdirilir. Ameliyat sonrası iki gün; hafif yanma, batma, sulanma olabilir. Lasik sonrasında kapağın kırışmaması çok önemlidir. Bu yüzden ilk günler daha önemli olmak üzere 1 ay boyunca gözlerin ovuşturulmaması gereklidir. Kapak kırışıklığı oluşursa kapak hekim tarafından tekrar yerine yerleştirilebilir.

27 Haziran 2008