Kamu Çalışan Ve Emeklilerine Müjdeli Haber

Memorial Hastanesi Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı Prof. Dr. Emel Demiralp sorumluluğunda, artık kamu çalışan ve emeklilerine de hizmet veriyor.

Sevk evraklarıyla başvuran hastalar, “Doku uyum” ve “Çapraz karşılaştırma” testlerini, hiçbir fark ücreti ödemeden ve günlerce beklemeden en kısa sürede yaptırabilmektedirler.

Laboratuvar hangi alanlarda hizmet veriyor?

T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan organ naklini desteklemeye yönelik ruhsat almaya hak kazanmış, az sayıdaki laboratuvardan biri olan Memorial Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı’nda nakil testlerinin yanı sıra Romatolojik, Hematolojik, Allerjik hastalık, erişkin ve çocuklarda hücresel immün yetmezlik tanılarına yardımcı özel testler ve Kord on Kanı saklanmasına yönelik analizler yapılmaktadır.

Doku uyum testi nedir? (Doku grubu antijenleri)

Doku grubu antijenleri, her bireyin anne ve babasından eş ağırlıklı olarak yarı yarıya aldığı tüm çekirdekli hücrelerinde bulunan proteinlerdir. Tek yumurta ikizleri dışında, aynı doku grubu antijenlerini taşıyan iki bireyin var olma olasılığı çok düşüktür.

Doku grubu antijenleri, biyolojik kimliğimizi tanımlar ve parmak izi örneğinde olduğu gibi her bireye ‘Özel’dir. Temel görevleri, bağışıklık sistemimizin yanıtlarını sağlamak ve belirlemektir. Bağışıklık sisteminin en önemli özelliklerinden biri, kendine ait ve ait olmayanı tanıyarak savunma sırasında kendine zarar vermemektir. Kendine zarar vermemeyi anlayabilmenin moleküler yolu, doku grubu antijenleriyle sağlanır.

Organ nakillerinde, nakledilen organlarda doku gruplarının uyumlu olmadığı durumda, bağışıklık sistemimiz ‘Yabancı’ya çok güçlü bir şekilde yanıt verir. Hastayı organ nakline sevk eden hastalıktan çok daha ağır, yaşamı tehdit eden bir tabloya neden olabilir. Bu durumu önlemek amacıyla organ nakli öncesi doku grupları incelenir ve uyumlu bireyler arasında seçim yapılır.

Çapraz karşılaştırma testi nedir? ( Lenfosit çapraz uyum)

Doku grubu uyumlu olan hastalarda tüm uyuma rağmen alıcı ve verici arasındaki minör uyumsuzluklardan kaynaklanabilecek bağışıklık cevaplarını test etmek amacıyla çapraz karşılaştırma testi yapılır. Böylece verici seçiminden sonra, alıcı ile vericinin serum ve hücreleri karşılıklı olarak bir araya getirilir. Bu test ile naklin hemen ardından olabilecek ani bir yanıta neden olabilecek faktörler gözlenmiş olur.

11 Eylül 2007