Memorial’da BT Koroner Anjiyografi İle 10 Saniyede Kalp Hastalığı Tanısı

BT Koroner anjiyografi, 64 kesitli “Multi Dedektör –multislice-çok kesitli BT” cihazı ile hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutulum süresi olan 10 saniye içinde yapılabilmektedir.

Koroner arter (kalbi besleyen damarlar) hastalıkları batı toplumlarında ölüme yol açan hastalıkların en başta gelen nedenidir. Bu sebeple koroner hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önemlidir. MDBT ile koroner anjiografi hiçbir ön laboratuar hazırlığı gerektirmeden, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutum süresi olan 10-15 saniye içinde yapılabilmektedir. Klasik anjiografiye göre daha kolay ve daha hızlıdır. Hastanede yatma zorunluluğu ortadan kaldırır. Bu sistem sayesinde, de risk faktörü taşıyan kişilerin kalp anjiyografisi, bypass ve stent sonrası kontrol anjiyografiler sorun olmaktan çıkmıştır.

Koroner anjiyografi;

  • Koroner anjiyografi sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkar ve işlem sonrası hasta günlük yaşantısına devam eder.
  • Klasik anjiyografiye göre daha hızlı ve kolaydır,

Koroner anjiyografi, kansız ve ağrısız gerçekleştirilebildiğinden, devrim niteliğinde bir yöntemdir.

BT Koroner Anjiyografi kateter anjiografinin yerini alma yolundadır. İşlem hiçbir girişim yapılmadan, toplardamardan yapılan tek enjeksiyonla ve tek nefes tutma süresinde gerçekleştirilmektedir. Böylece aort anevrizması, hipertansiyona neden olan böbrek arter darlıkları, pulmoner emboli (akciğer damarlarında pıhtıya bağlı tıkanma) gibi birçok hastalığın kesin tanısı hızlı ve kolay olarak konulabilmektedir. Aynı şekilde beyin damarlarındaki olası darlık alanları, anevrizmalar (damarlardaki balonlaşmalar) ve yapısal bozukluklarının tanısı için uzun ve riskli girişimsel tetkikler yerine, MDBT anjiografi yapılabilmektedir. Kol ve bacak arterlerinin tıkayıcı hastalıkları da yaklaşık 15 saniye içinde yüksek kalitede 3 boyutlu olarak görüntülenebilmektedir.

Akciğer hastalıklarında erken ve kesin tanı

64 kesitli “Multi Dedektör –multislice-çok kesitli BT’nin pulmoner emboli tanısındaki başarısı oldukça yüksektir. Kısa sürede işlemin tamamlanabilmesi, ince kesitlerin elde edilebilmesi, pulmoner arterlerin damar yoluyla verilen ilaçla en uygun doluş anında görüntü elde edilebilmesi söz konusu tanıyı kolaylaştıran yönlerdir. Pulmoner emboli tanısında "MDBT" altın standarttır. Sintigrafi ile tanı koyulamayan çok erken evrede bile pıhtı ve yayılımı gösterebilmektedir. Tüm toraks 5-6 saniye gibi kısa bir sürede, 1 milimetrenin de altındaki ince kesitlerle taranabilmektedir. Böylece akciğer hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken ve kesin tanısı mümkün olmaktadır. “Lung-care” programı ile akciğer nodüllerinin tarama ve takibi çok daha başarılı olarak yapılmaktadır. Radyologla birlikte bilgisayar programı (CAD) ile de tanıda başarı artmakta, görüntüler arşivlendiğinden, nodül takibi de kolaylaşmaktadır.

Koroner arter duvarlarında kalsiyum birikiminin saptanması, ateroskleroz (damar sertliği)’un kesin bir bulgusu olduğundan, bu hastalığın ilerleme hızını periyodik ölçümlerle belirlemede yarar vardır. MDBT, arterlerdeki kalsifikasyonları (kireçlenmeleri) göstererek aterosklerozun derecesi hakkında bilgi vermekte ve erken evrede saptanabilmesini sağlanmaktadır.

12 Aralık 2007