Stajyer Yükümlülükleri

Memorial Sağlık Grubu'nda staj hakkı kazanan öğrenciler staja başladığında aşağıda bulunan kurallara uyum konusunda sorumludurlar:

  • Staj başlangıç ve bitiş tarihleri, staj başvuru formlarına göre; staj dönemi, staj yapılacak bölümlerin kontenjanı ve uygun oldukları tarih göz önüne alınarak tespit edilecektir.
  • Staj bölüm yöneticisinin sorumluluğunda sürdürülecektir.
  • Staj değerlendirme formları, staj sona ermeden iki gün evvel bölüm yöneticisine teslim edilecektir. Yönetici tarafından doldurulan form, gizli olarak İnsan Kaynakları yetkililerine gönderilecektir. Son imza ve kaşeler tamamlandıktan sonra; kapalı zarf ile stajyere elden verilecektir.
  • Staj defterlerinin staj süresi içinde doldurulmasına özen gösterilecektir. Defter, staj bitiminden iki gün evvel tamamlanacak ve bölüm yöneticisine teslim edilecektir. Staj defterinde, Memorial Sağlık Grubu'ndan dışarı çıkartılmasında sakınca görülebilecek belge, bilgi, proje, rapor ve materyallerin yer almaması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda bölüm yöneticisi staj defterini imzalamayacaktır.
  • Stajyer, bölüm çalışanları, hasta bilgileri, anlaşmalı kurumlar, hizmet alınan firmalar, Memorial Sağlık Grubu ile ilgili kurumun aleyhine olabilecek tıbbi, ticari, mali, kurumsal, kişilere özel, vb. her türlü bilgiyi, sırrı saklamakla ve bunları açıklamamakla yükümlüdür.
  • Stajyerler, Memorial Sağlık Grubunun kendisine verdiği görevinin dışındaki her hangi bir konuda, hasta ve hasta yakınları ile iletişime girmemelidir.
  • Stajyerler, "Memorial Sağlık Grubu Kılık Kıyafet Prensipleri"ne uymakla yükümlüdür.
  • Stajyer öğrenciler, Memorial Sağlık Grubu dahilinde kendilerine verilen kimlik kartlarını mesai süresince yakalarına takacaklar ve staj bitim günü, PDKS geçici kartları ile birlikte Özlük Yönetimi birimine teslim edeceklerdir.
  • Stajyer, staj süresinin son günü sorumlu departman olan İnsan Kaynakları bölümüne giderek staj defterindeki gerekli son imzaları, kaşeleri tamamlayarak "Staj Değerlendirme Formu"nu dolduracaktır.
  • Memorial Sağlık Grubu'nda staja başlayan öğrenciler yukarıda yazılı olan bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.