KÜÇÜK KESİ İLE BY-PASS AMELİYATI

Formu doldurmak için tıklayınız.

Küçük kesi ile by-pass ameliyatlarında hızlı iyileşme!

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte sağlık alanındaki yöntemlerde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle kalp ameliyatları küçük kesi yöntemi sayesinde konforlu bir şekilde, daha yara izi ile gerçekleştiliyor; bu sayede hastanın iş ve sosyal yaşama dönüş süresi kısalıyor. Vücudun görünmeyen bölgelerinden yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilen bu işlemlere minimal invaziv cerrahi adı veriliyor.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde  minimal invaziv yöntemler ile göğüs ön duvarındaki kemik kesilmeden gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde fiziksel ve psikolojik olarak daha çabuk iyileşme sağlanmaktadır. 

Robotik cerrahi ile zorlu açılarda bile başarılı sonuçlar elde ediliyor

Küçük kesi ile yapılan ameliyatların sağladığı avantajlar şöyle sıralanmaktadır:

  • Standart kesiye göre çok küçük bir alandan yapılan bu ameliyatlarda sternum adı verilen göğüs ön duvarındaki kemik kesilmediği için göğüs duvarı bütünlüğü korunur. Bu da ameliyat sonrası en çok karşılaşılan sorun olan solunum sistemi problemlerinin çok daha az görülmesine neden olur.

  • Hasta göğüs kemiği tamamen kesilerek yapılan ameliyatlarda vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılıyor, bu da psikolojik olarak iyileşme süresini uzatır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta bu hisse kapılmadan iyileşme süresi hızlanır.

  • Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı çok düşük olup çoğu ameliyatta kan transfüzyonu işlemine gerek kalmadan hasta taburcu olabilir.

  • Ameliyat tipine göre sağ veya sol meme altından, bazen köprücük kemiği altından, bazen de göğüs kemiği az açılarak yapılan yaklaşık 6-7 cm’lik kesiler ile gerçekleştirilen bu ameliyatlarda ağrı çok daha az olur.

  • Tüm bunların sonucunda da yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri standart ameliyatlara göre çok kısa oluyor. Yoğun bakım süresi bir gün, servis kalış süresi ise 3 veya 4 gün kadar sürer.
     
  • Göğüs kemiği kesilen standart ameliyatlarda kemiğin kaynama süresi yaklaşık 2 ay olup bu süre içerisinde hasta yatarken sağa sola dönmemeli, kollarını baş seviyesinin üzerine kaldırmamalı, araba kullanma ve ellerinde herhangi bir yük taşıma gibi aktivitelerden uzak durmalıdır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta ameliyattan sonra drenleri çekildiği andan itibaren istediği şekilde yatabilir, kendisini iyi hissettiği andan itibaren araba kullanmak, yüzmek, bisiklete binmek elinde yük taşımak gibi ameliyat öncesi yaptığı her şeyi rahatlıkla gerçekleştirebilir.

  • Aynı zamanda koroner arter cerrahisinde bacaklardan baypas işlemi için alınan damarların çıkarılması amacıyla kullanılır. Bacaklardan damar alınması esnasında bacak boylu boyunca kesilmekte ve özellikle şişman ve diyabetik hasta grubunda yara yeri iyileşme ve enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Hastalar bacaklarında çok büyük ve boydan boya bir kesi izi ile hayatlarına devam eder. Damarı çıkarma esnasında kullanılan endoskopik ven greft çıkarma işlemiyle ise ayak bileği ve kasık bölgesine açılan 0,5 cm’lik iki kesi aracılığıyla bacak damarı boydan boya çıkarılır ve ameliyat sonrasında bacakta herhangi bir iz kalmaz. Aynı zamanda bu hastalarda yara yeri iyileşme ve enfeksiyon gibi problemlerle de karşılaşılmamaktadır.

Size özel sunulan ayrıcalıklardan faydalanmak için lütfen formu doldurunuz.

444 7 888

11 Eylül 2019