Memorial & Cleveland Clinic Cerrahi Günleri

Formu doldurmak için tıklayınız.

Cleveland Genel Cerrahi Kliniği Kolon ve Rektum Cerrahisi bölümü ile Memorial Sağlık Grubu’nun düzenleyeceği “Kolorektal ve İleri Robotik Cerrahide Son Güncel Yaklaşımlar” sempozyumu 23 Şubat Cumartesi günü Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma Cleveland Genel Cerrahi Kliniği Kolon ve Rektum Cerrahisi Bölüm Başkanı Dr.Scott Steele ve Dr.Emre Görgün katılım gösterecektir.

“Kolorektal ve İleri Robotik Cerrahide Son Güncel Yaklaşımlar” Sempozyumu

23 Şubat 2019

Memorial Bahçelievler Hastanesi

PROGRAM AKIŞI:

1.OTURUM

08:30-10:00 Oturum Başkanları: Dr.Erhun Eyüboğlu/Dr.Ersan Eroğlu

 • Anatomy of the TME: Down and Up (TME Uygulamasında Anatomi-Aşağı ve Yukarı) /Dr.Emre Görgün
 • The Role of Transanal TME (TaTME) in the Management of Rectal Cancers (Rektal Kanser Yönetiminde Transanal TME'nin (TaTME) Rolü) /Dr.Scott Steele
 • Robotics and the Role in Colorectal Surgery (Robotun Kolorektal Cerrahideki Rolü)/Dr.Emre Görgün

10:00-10:30 Kahve Arası 

2.OTURUM

10:30-12:30 Oturum Başkanları: Dr.Kamil Yalçın Polat/Dr.Fatih Aydoğan

 • Diverticulitis-Elective and Urgent Surgery-When and How to Ensure Success (Divertikülit- Elektif ve Acil Cerrahi-Ne Zaman ve Nasıl Başarılı Olunur)/ Dr. Scott Steele
 • Selim Anorektal Hastalıklar (Perianal Fistül Ve Hemoroidal Hastalık) - Tedavide Yeni Yaklaşımlar (Benign Anorectal Diseases (Perianal Fistulas and Hemorroidal Disease-New Treatment Modalities) / Dr.Ediz Altınlı
 • Management of Rectal Neuroendocrine Tumors (Rektumun Nöroendokrin Tümörlerinde Yönetim)/ Dr.Emre Görgün
 • Colorectal and Perineal Trauma (Kolorektal ve Perineal Travma) /Dr.Scott Steele

12:30 – 13:30 Yemek Arası

3.OTURUM

13:30-15:00 Oturum Başkanları: Dr.Ediz Altınlı/Dr.Erkal Ziylan

 • New Advances in Robotic Colorectal Surgery and SP (Robotik Kolorektal Cerrahide ve SP'de Yeni İlerlemeler)/Dr.Emre Görgün
 • Rektumun Selim ve Malign Lezyonlarında TEM (TEM in Benign and Malignant Lesions of Rectum) /Dr.Erhun Eyüboğlu
 • Endoluminal Surgery-Management of Complex Colorectal Lesions with New Endoluminal Platform (Endolüminal Cerrahi-Kompleks Kolorektal Kitlelerde Yeni Endolüminal Platform)/Dr.Emre Görgün 

15:00-15:30 Kahve Arası

UYDU OTURUM

15:30-16:00 ETHICON SUNUMU

4.OTURUM

16:00-17:00 Oturum Başkanları: Dr.Koray Acarlı

                   Tartışmacılar: Dr.Kamil Yalçın Polat/Dr. Scott Steele/Dr.Füruzan Numan/Dr.Emre Görgün/Dr.Serkan Keskin

 • Colorectal Liver Metastases: Recent Updates (Kolorektal Kanserlerde Karaciğer Metastazları: Son Güncellemeler)

17:00-17:30 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 Kolorektal ve İleri Cerrahide Son Güncel Yaklaşımlar

Dr.Ediz ALTINLI

Sempozyum Başkanı

Dr.Sevim Şuekinci

Medikal Direktör

DÜZENLEME KURULU

Dr.Ediz ALTINLI

Dr.Fatih AYDOĞAN

Dr.M.Akif BENK

Dr.Ersan EROĞLU

Dr.M.Erhun EYÜBOĞLU

Dr.Sevim ŞUEKİNCİ

Dr.Erkal ZİYLAN

BİLİMSEL KURUL

Dr.Koray ACARLI

Dr.Ediz ALTINLI

Dr.Fatih AYDOĞAN

Dr.Ersan EROĞLU

Dr.M.Erhun EYÜBOĞLU

Dr.İ.Emre GÖRGÜN

Dr.Serkan KESKİN

Dr.Füruzan NUMAN

Dr.Kamil Y. POLAT

Dr.Scott R. STEELE

Dr.Erkal ZİYLAN

Bilgi ve Kayıt: Halay Murathan 0549 317 80 55

Adres: Memorial Bahçelievler Hastanesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 227 Bahçelivler/İstanbul 

12 Ocak 2019