PROSTATTAN KORKMAYIN! ÖNLEM ALIN!

Formu doldurmak için tıklayınız.

Amerikan Kanser Derneği verilerinde göre yaşamı boyunca her 6 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanmaktadır. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık kanser ölümlerine yol açan bu hastalık, erken tanı aldığında başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle 50 yaş ve üzeri her erkeğin yıllık düzenli kontrollerini yaptırması oldukça önemlidir.

 

 Prostata bağlı hangi hastalıklar görülmektedir ?

Prostatın yaygın olarak izlenen 3 hastalığı vardır: prostat iltihabı (prostatit), iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) ve prostat kanseri.

 Prostatit, prostat ve çevresindeki dokuların iltihaplı hastalığı olup, sıklıkla genç ve üreme çağındaki erkekleri etkilemektedir. İdrar yaparken yanma, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma, acil idrar yapma ihtiyacı, testislerde ve makat çevresinde ağrı, cinsel problemler en sık yol açtığı semptomlardır. Yaşamı boyunca her iki erkekten birisinin prostatit atağı geçirdiği tahmin edilmektedir.

 İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)yaşla birlikte büyüyen prostatın etrafını sardığı mesanenin (idrar torbası) çıkışını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumudur. Bu durum 50 ve 60’lı yaşlardaki erkeklerin yaklaşık yarısında; daha ileri yaş grubundaki erkeklerin ise %90’da idrar yapmakla ilgili problemlere yol açmaktadır. Zayıf idrar akımı, kesik kesik idrar yapma, idrarını tam boşaltamama hissi, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, ani sıkışma hissi, idrardan kan gelmesi gibi şikayetler başlıca belirtileridir. İlerlemiş ve müdahelede gecikilmiş olgularda hastanın yaşam konforunu bozmasının yanısıra böbrek yetmezliğine kadar varan ciddi problemlere yol açan önemli bir sağlık sorunudur.

Prostat kanseri, etkilediği yaş grubu itibariyle (50 yaş üzeri erkekler) iyi huylu prostat büyümesi ile birlikte bulunabilen, ancak ondan kaynaklanmayan ayrı bir hastalıktır. İleri evrelere ulaşıncaya kadar da sıklıkla hiçbir semptom ve bulguya yol açmamaktadır. Bu nedenle 50 yaş üzeri her erkeğin, idrarla ilgili herhangi bir şikayeti olsun ya da olmasın, yılda en az bir kere üroloji uzmanına prostat kontrolüne gitmesi önerilmektedir.

Prostat kanserinde erken tanı ve farkındalık neden önemlidir ?

Prostat kanseri, Amerikan Kanser Derneği verilerine göre batılı ülkelerde erkeklerde en sık izlenen kanser türü olup, tüm kanser vakalarının yaklaşık dörtte birlik kısmını oluşturmaktadır. Ülkemizde de erkeklerde akciğer ve mesane kanseri ile birlikte en sık izlenen kanser türlerinden birini oluşturmaktadır. Son yapılan çalışmalarda bir erkeğin yaşam boyu prostat kanserine yakalanma riskinin %15-20 arasında olmasına karşın bu hastalığa bağlı ölüm riskinin %3 civarında olduğu rapor edilmektedir. Bu durum prostat kanserinin çok görülen bir kanser olmasına karşın, özellikle erken safhada teşhis edildiğinde ve doğru bir tedavi şeması uygulandığında iyileşme şansının çok yüksek bir hastalık olmasıyla ilişkilidir.

Prostat kanserinin tipik erken belirtileri yoktur ve kendini ancak ilerlemiş dönemde ortaya çıkan şikayetlerle belli etmektedir. Bu aşamada ise kişinin bu hastalıktan kurtulma olanağı mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle hastalığın henüz prostat içinde sınırlı iken, yani hiçbir klinik bulgu vermediği erken dönemde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Erken tanı için ailesinde prostat kanseri öyküsü olanların 45, olmayanların ise 50 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi için üroloji uzmanına başvurması gerekmektedir.

Prostat Sağlığı Kontrol Programı:

  • Üroloji Muayanesi
  • Kan PSA Düzeyi
  • Üriner Ultrason
  • İdrar Akım Testi
  • İdrar Analizi

Memorial Ankara Hastanesi Prostat Sağlığı Kontrol Programı'ndan 31 Mart 2020 tarihine kadar özel ayrıcalıklarla yararlanabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve randevu için 444 7 888

Üroloji Uzmanı

Doç.Dr.Berkan REŞORLU

http://mmr.al/resorlu

11 Ocak 2020