Türkiye’de kaliteli sağlık hizmetlerinin öncüsü olan ve uluslararası arenada bilimsel başarılarıyla adından söz ettiren Memorial Sağlık Grubu, Memorial Akademi'yi hayata geçirdi.

Akademinin misyonu, Türkiye’deki sağlık çalışanlarının var olan potansiyellerini performansa dönüştürme konusunda desteklemek, güçlendirmek ve bu şekilde sektöre katkı sağlamak. Bu amaçla, Memorial Akademi, Memorial Sağlık Grubu’nun 20 yılı aşkın süredir sunduğu dünya standartlarındaki sağlık hizmeti bilgisi ve tecrübesiyle sektöre özel eğitim programları tasarladı.

Memorial Akademi eğitimleri; mesleki ve yetkinlik geliştirme eğitimleri olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Akademide yer alan tüm eğitimler, her hastanenin ihtiyacına göre özelleştirilecek ve kuruma özel yeniden yapılandırılmış eğitimlerle ekiplerin birikimleri zenginleştirecektir.

Pandemi nedeniyle eğitimlerimiz online ortamda gerçekleştirilmektedir.

YETKİNLİK GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

ETKİN DİNLEME ve EMPATİ KURMA

Eğitim Katılımcıları: Sağlık Yöneticileri/ Sağlık Çalışanları

Eğitim Süresi: 3 saat

Eğitimin Amacı: Hasta ve hasta yakınlarının en önemli ihtiyacı anlaşıldıklarının hissettirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının en kritik yetkililiklerinden biri etkin dinleme ve empati kurma becerisidir.

Hasta ve hasta yakınlarınız can kulağıyla dinlenildiğini anlasın, yardımcı olmak için yanlarında olunduğunu hissetsin diyarsanız bu eğitim tam bu ihtiyacı karşılamak içindir. Bu eğitimle, çalışanlarınıza etkin dinleme hakkında temel bilgiler verilecek ve empati dili öğretilecektir.

ETKİLİ GERİBİLDİRİM VERME ve ALMA

Eğitim Katılımcıları: Sağlık Yöneticileri

Eğitim Süresi: 3 saat

Eğitimin Amacı: Yöneticilerin, ekiplerini geliştirmek için hem yaptıkları işle hem de davranışlarıyla ilgili anlık geri bildirimi doğru bir şekilde vermeleri gerekir.

Bizim kurumumuzda ve yöneticilerimizde geri bildirim verme ve alma konusunda güçlenmeye ihtiyaç var diyorsanız, bu kültürü bir gelişim aracı olarak görüyorsanız bu eğitim tam size göre.

Bu eğitimle, geri bildirim verme ve alma konusunda bilgi sahibi olunacak ve etkili geri bildirim verme becerisi geliştirilecektir.

HASTANELERDE ZOR DURUMLARLA BAŞA ÇIKMA (ÇATIŞMA YÖNETİMİ)

Eğitim Katılımcıları: Sağlık Çalışanları/ Sağlık Yöneticileri

Eğitim Süresi: 3 saat

Eğitimin Amacı: Çatışma hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır ve etkileşimin olduğu her ortamda yaşanmaktadır. Önemli olan çatışma anlarında çatışmayı etkin bir şekilde yönetebilme becerisidir.

Sağlık sektöründe zaman zaman hasta/ hasta yakınları ile sağlık çalışanları veya sağlık çalışanları kendi aralarında fikir ayrılıklarına düşmekte, duygular yükselmekte ve kişilerin bu çatışmaları etkin yönetmesi zorlaşmaktadır.

Bu durumları yaşıyor ve zor anları yönetmenin yollarını arıyorsanız çatışma yönetimi eğitimi tam bu amaçla hazırlanmıştır.

HASTANE YÖNETİCİLİĞİNDE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

Eğitim Katılımcıları: Sağlık Yöneticileri

Eğitim Süresi: 3 saat

Eğitimin Amacı: Sağlık sektöründe doğru işe doğru insanı yerleştirebilmek ve kalifiye çalışanı bulabilmek çok önemlidir. Mülakat esnasında adayın hem kurum değerlerine uygunluğunu anlayabilmek hem de yetkinliklerini sorgulayabilmek çok kolay değildir.

Bu eğitimle, mülakat teknikleri hakkında temel bilgilere sahip olunacak, yetkinlik bazlı mülakat değerlendirme yapabilmek için ipuçları verilecek ve etkili mülakat görüşme yapabilme becerisi kazandırılacaktır.

PERFORMANS GÖRÜŞMESİNİN İNCELİKLERİ

Eğitim Katılımcıları: Sağlık Yöneticileri

Eğitim Süresi: 3 saat

Eğitimin Amacı: Sağlık sektöründe çalışanların hem mesleki hem de yetkinlik bazlı gelişimlerinin önemi çok büyüktür. Bu nedenle yıl başında çalışanlara ve yöneticilere hedeflerinin verilmesi ve bu hedeflerin belirli sürelerle değerlendirilmesi yapılan işin kalitesine ciddi bir katlı sağlamaktadır.

Bu nedenle, performans değerlendirme sürecini daha profesyonel yönetmek, bu konuyla ilgili temel beceriler kazanmak ve var olan yetkinliklerimizi geliştirmek istiyoruz diyorsanız bu eğitim tam bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmıştır.

YÖNETİCİNİN İŞ HUKUKU

Eğitim Katılımcıları: Sağlık Yöneticileri

Eğitim Süresi: 2 saat

Eğitimin Amacı: Hastanelerde zaman zaman beklenmeyen veya istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Hastane yöneticilerinin, ekibini yönetirken ne zaman geribildirim vermesi, ne zaman ihtar çekmesi ve ne zaman disiplin süreçlerini başlatması gerektiğini bilmesi gerekir.

Bu nedenle yöneticileriniz bu eğitimle, hangi durumda hangi süreci işletmesi gerektiğini anlayacak ve bu kritik süreçleri daha etkin yönetebilme becerisi kazanacaktır.

MESLEKİ EĞİTİMLER

EĞİTİM HEMŞİRESİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Eğitim Katılımcıları: Eğitim Hemşiresi

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitimin Amacı: Eğitim hemşireleri, işe yeni başlayan hemşirelerin oryantasyonundan, tüm çalışanların kendi konularıyla ilgili mesleki eğitimlerinden ve kendilerinden beklenen tüm akreditasyon ve denetim süreçlerinden sorumludur. Bu nedenle hem mesleki hem de eğitme/öğretme yetkinliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Güçlü ve yetkin eğitim hemşiresine sahip olmak, işgücü kalitesini ve çalışanların performansının artmasına destek olacaktır.

Bu eğitimle, eğitim hemşiresi olacak hemşire adaylarına mesleki ve yetkinlik bazlı eğitimler verilecek, hastane eğitim süreçlerini planlama ve yürütme becerileri kazandırılacaktır.

CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Katılımcıları: Hemşireler

Eğitim Süresi: 2 Saat

Eğitimin Amacı: Hemşirelerin güvenli cerrahi uygulamaları açısından bilgi ve yetkinliklerini güçlendirmek. Pre op hasta hazırlığı, post op hasta takibi ve cerrahi süreç hakkında var olan bilgilerini daha da arttırmak.

Bu eğitimle; hemşireler, cerrahi süreç hakkında kapsamlı bilgi alabilecek ve işini yaparken bu bilgileri kullanabilecek beceriye sahip olacaklardır.

Eğitim Talebi