Thulium Lazer/ ThuLEP nedir?

Thulium lazer sağlık alanında kullanılan en güncel lazer tiplerinden biridir. ThuLEP (Thulium laser enuclation of prostate) ise Thulium lazer kullanılarak uygulanan en güncel kapalı (endoskopik) prostat enkleasyon ameliyatıdır. Erkeklerin en önemli sağlık sorunlarından biri olan iyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi /BPH) Thulium lazer ile gerçekleştirilen ThuLEP yöntemiyle başarıyla tedavi edilmektedir.

Prostat, erkeklerde mesane (idrar torbası) çıkışında yer alan, içerisinden idrar kanalı geçen ve yaşlanmayla birlikte erkeklik hormonlarının etkisiyle büyümeye açık bir organdır. Bu büyüme prostatın içerisinden geçen idrar kanalını sıkıştırmakta ve kitle etkisiyle mesane çıkışını kapatarak idrar ile ilgili şikayetlere yol açmaktadır. Prostat büyümesi ve tedavi seçenekleri hem  prostat boyutuna hem de hastanın şikayet derecesine göre belirlenir. Artık prostat büyümesi tedavisinde her geçen gün biraz daha gelişen lazer yöntemleri uygulanarak hastaların konforlu bir yaşam sürmesi sağlanmaktadır.

Thulium lazer hangi hastalıklarda kullanılır?

  • İyi huylu prostat büyümesi (BPH) endoskopik tedavisinde prostat boyutunda alt veya üst sınır olmaksızın.
  • Mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonu ve evrelemesi.
  • Üst üriner sistem tümörlerin (Böbrek toplayıcı sistem içerisindeki ve üreter tümörleri) rezeksiyonu ve evrelemesi.

Avantajları nelerdir?

Prostat büyümesinin ThuLEP ile tedavisi; hastanın hızlı iyileşmesini sağlarken, kanama, idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu riskini en aza indirmektedir. Thulium lazer enerjisinin dokular üzerinde daha az derinliğe ulaşması sayesinde daha az kanama meydana gelir. Bu özelliği kan sulandırıcı ilaç kullanımına ara veremeyen riskli hastalara büyük avantaj sağlar.

İdrar kaçırma riskini en aza indirir. Prostat dokusunun lazerin teknik özelliklerine bağlı daha kolay şekillendirilmesi, kesilmesi ve bu sayede idrar tutmayı sağlayan sfinkter kas yapıların cerrahi sırasında daha az travmatize olması nedeniyle ameliyat sonrası idrar kaçırma riskinde belirgin şekilde azalma görülür. Yine lazer enerjisinin dokular üzerinde daha az derinliğe ulaşması ile prostat etrafından geçen ereksiyonda rol alan sinirsel yapıların daha az ısı enerjisine maruziyeti sonucu ameliyat sonrası ereksiyon kalitesinin daha fazla korunur. Lazer enerjisinin daha yüksek kesici güce sahip olması nedenli prostat dokusu çıkarılırken anatomik açıların bozulmaması ameliyat sonrası meni çıkışının (ejakülasyon) korunmasını kolaylaştırır.

Mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonlarında klasik elektrokoterle yapılan tümör kazıma işlemlerinden daha doğru patoloji sonucu ve evreleme avantajı sunar.

Nasıl uygulanır? Süreç nasıldır?

ThuLEP cerrahisinde diğer endoskopik yöntemlerde olduğu gibi dış idrar deliğinden (üretral meatus) idrar kanalına (üretra) girilerek prostat kapsülü ile büyümüş prostat dokusu birbirinden ayrılmaktadır. Mesane içerisine atılan büyümüş prostat dokuları (adenom) daha sonra morselatör adı verilen özel bir cihazla parçalanıp idrar deliğinden vücut dışına çıkarılmaktadır. Thulium lazerde doku penetrasyon derinliğinin daha az (0.25 mm), dalga boyunun sürekli (continuous) enerji ile belirli bir ısıda sabit çalışması sonucu daha az doku ve hücre hasarı meydana gelir. ThuLEP lazer ameliyatları prostat hacmine bağlı olarak ortalama 1-3 saat sürmektedir. Hastanede kalış süresi ile yine prostat boyutuna ve hastanın yaşı, ek hastalıkları veya kan sulandırıcı kullanımına bağlı olarak ortalama 1-2 gün kadardır. Elektrokoter ile (bipolar/monopolar) TUR işleminde büyümüş prostat dokusu kesilerek kazıma işlemi yapılırken ne yazıkki geride bir miktar prostat dokusu bırakılır. Bu nedenle belirli zaman sonunda şikayetlerde tekrarlama görülebilir. Ayrıca ameliyat sonrası uzun dönem idrarda yanma (dizüri), kanamanın devam etmesi ve daha uzun hastanede kalış görülür. ThuLEP gibi lazer enükleasyon yöntemlerinde büyümüş prostat dokusu prostat kapsülünden tamamen ayrılarak çıkarıldığından uzun yıllar boyunca şikayetlerde tekrarlama beklenmez. İdrarda yanma (dizüri) veya kanama genellikle beklenmez. Hastalar genellikle 1-2 gün içinde taburcu edilir, ortalama bir haftalık dinlenme süresinden sonra normal yaşamına dönebilir.

Sık Sorulan Sorular

Holep ile ThuLEP arasında ne gibi fark var?

Holmium lazer ile uygulanan prostat enükleasyon yönteminde (HoLEP) yine prostat kapsülü ile büyümüş prostat dokusunun arasına girilerek prostat dokularının kapsülden ayırılması, mesane içerisine atılması ve daha sonra morselatör isimli alet yardımıyla parçalanarak dışarı alınması esasına dayanır. Genel olarak her iki lazer enerjisi ile gerçekleştirilen yöntemlerin sonuçları benzer olmakla birlikte Thulium lazerin daha iyi kesici gücü ve daha az doku derinliğine ulaşması nedeniyle daha az kanama, ameliyat sonrası idrar tutmayı sağlayan kasların ve meni çıkışının (ejakülasyon) daha iyi korunması sağlanır. 

GreenLight lazer ile ThuLEP arasında ne gibi fark var? 

GreenLight lazer ile yapılan endoskopik prostat büyümesi ameliyatları birçok olumsuz özellikleri nedeniyle artık yerini prostat enükleasyon yöntemlerine bırakmaktadır. Bu olumsuzluklar patolojik inceleme için doku örneği alınamaması, ameliyat sonrası uzun dönem idrarda yanma (dizüri) ve daha fazla görülen idrar kanalında darlık gelişimi olarak sayılabilir.

ThuLEP için belirti bir yaş sınırı var mıdır? 

ThuLEP, prostat büyümesi olan her yaş hastada diğer yöntemlere kıyasla çok daha uygulanabilir güvenli bir yöntemdir. Hem genel hem de spinal anestezi altında uygulanabilir. Tabiki ameliyathanede uygulanan endoskopik de olsa cerrahi bir işlem olduğu için öncesinde anestezi uzman değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Önceden prostat ameliyatı oldum; ancak şikayetlerim tekrarladı. ThuLEP olabilir miyim?

Önceden prostat cerrahisi olmanız ThuLEP yöntemi için bir engel oluşturmaz. ThuLEP operasyonu öncesi tüm medikal geçmişiniz ve kullandığınız ilaçlar gözden geçirilir, gerekli tetkikleriniz tamamlanır, ürolojik muayeneniz yapılır ve size detaylı bilgilendirme yapılır.

İşlem sonunda sonda takılır mı?

Elektrokoter ile yapılan endoskopik TUR cerrahileri gibi ThuLEP sonrası da hasta ameliyathaneden sonda ve mesane içerisine serum fizyolojik ile sürekli irrigasyon yıkaması yapılarak çıkar. Ancak elektrokoter ile uygulanan TUR cerrahisi sonrası bu yıkamanın kanama nedenli devamlılığı daha uzun sürdüğünden günlerce sonda tutulurken, ThuLEP sonrası ortalama 1-2 gün içerisinde hem yıkama kesilir hem de sonda çekilir.

İşlem sonrası normal hayata dönüş süreci nasıl olur?

ThuLEP sonrası ortalama 4-6 saat sonra yemek ve sıvı tüketimine başlanır. Vücudunuzda herhangi açık yara veya kesi olmadığından pansumanınız olmaz. Sonda çekildikten sonra hasta idrarını yapar ve taburcu edilir.

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

Bu Konuda Uzman Doktorlar

Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al