Ben Takibinde Son Nokta: Video Dermatoskopi

Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ahu Birol tehlikeli benlerin tanı, takip ve tedavi şansını  artıran Video Dermaskopi hakkında ilgi verdi.

Cilt kanseri hızla yaygınlaşıyor

Melanom, derinin pigment oluşturan hücrelerinden köken alan bir kanser türüdür ve erken dönemde tanı konulmazsa önce lenf düğümlerine ardından tüm vücuda yayılabilmektedir. Melanom, dünyada görülme sıklığı oranı en hızlı artan kanser türlerinden biridir; ancak erken evrede tanı konulduğunda etkin bir şekilde tedavi edilebilir

Video dermatoskopi tehlikeli benlerin tanı, takip ve tedavi şansını artırıyor

Dermatoskopi; malign melanom tanısını erken dönemde tespit etmeyi sağlayan en kısa ve kolay yöntemdir. Girişimsel olmayan tanısal bir yöntem olup, derinin üst ve alt katmanındaki renk ve yapıyı belirginleştiren, görünür hale getiren bir yöntemdir. Deri içerisindeki değişiklikler çıplak gözle ya da klinikte kullanılan büyüteç ile gözlenememektedir. Yeterli eğitim ve deneyimle dermatoskopik olarak incelemenin, klinik incelemeye göre melanom tanısını %10-27’ ye varan oranda artırdığı kanıtlanmıştır.

Klasik dermatoskopide, incelenecek lezyon üzerine yağ veya sıvı bir materyal ( mineral yağ, immersiyon yağı) uygulanır. Sıvı, yüzeydeki ışık yansımasını ortadan kaldırır ve deri yüzeyi altındaki renklerin ve yapıların görünebilmesine imkan veren saydam bir hal alır. Dermatoskopi aletleri çok çeşitli olup, el dermatoskopisi ve kayıt yapabilen video dermatoskoplar bulunmaktadır. Video dermatoskopinin kayıt yapma özelliği sayesinde, şüpheli lezyonların değişip değişmediğini takip etmek mümkün olmaktadır.

Yanlış tanı ihtimali minimuma iniyor

Memorial Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde kullanmaya başlanan video dermatoskop Fotofinder Dynamic serisi, "High Definition (Yüksek Netlik)" özelliği taşıyan tek dermatoskoptur. Görüntü kalitesi iyi olmayan, düşük çözünürlükte bir videodermatoskop, yanlış tanı konulmasına yol açmaktadır. Fotofinder videodermatoskop ayrıca hastanın görüntüsünü ekrana aktararak benleri atlamadan tek tek inceleme imkanı sağlamaktadır.

Hangi benler tehlikeli olabilir?

1. Bir benin yarısı diğer yarısı ile şekil olarak simetrik degilse,

2. Benin çevresinde düzensizlik mevcutsa,

3. Bende değişik renkler bulunuyorsa (acık kahve- koyu kahve- siyah- mavi- beyaz- kırmızı gibi)

4. Benin çapı 6 mm’den büyükse (Bazı melanomlar 6 mm’den kücük olabilir)

5. Zaman içerisinde mevcut bir benin yüzeyinde değişiklik meydana gelmişse,

6. Özellikle avuç içi, ayak tabanında lokalize benlerin, tırnak kenarında ya da tırnakta kahverengi renk değişikliğinin mutlaka bir dermatolog tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Normal şartlar altında vücudunda çok sayıda beni olan bir kişinin yıllık olarak dermatoloji hekimine başvurması uygundur.  Atipik özellikler gösteren benlerin ise 3’er aylık periyodlarda hekim tarafından görülmesi ve değişikliğin tespit edilmesi uygundur. Bazı durumlarda aylık kontrol de önerilmektedir.

Güncellenme Tarihi: 03 Aralık 2010Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 2010

Benzer Sağlık Rehberleri