Beyin Kanamaları

Memorial Şişli Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü Uzmanları beyin kanamaları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Beyin kanamaları oluş sebeplerine göre, travmaya bağlı olanlar ve kendiliğinden meydana gelenler olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Beyin kanamasına yol açan durumlar:

1-Travma: başın darbe almasıdır. Darbenin geldiği yer ve kafada yarattığı hasara bağlı olarak ( kemik kırığı, beyin dokusu hasarı, damar zedelenmesi gibi ) gelişen beyin kanamaları çeşitli tip ve kompartmanlarda olabilir.

2-Hipertansiyon ( Yüksek tansiyon) :Kan basıncının yükselmesi sonucunda beyin dokusu içerisine veya beyni saran zarların arasına kanama oluşabilir.

3-Damar hastalığına bağlı olarak: Anevrizma gibi damar cidarında zayıflamaya neden olan durumlarda ortaya çıkan beyin kanamaları genellikle beyni saran zarların arasına olur.

4-Beyin içerisindeki küçük toplardamarlarda veya beynin ana toplardamarlarında ortaya çıkan tıkanıklık sonucunda oluşabilir.

5-Yeterli kan gelmediği için veya başka nedenlerle hasar görmüş beyin dokusu içerisinde kanama gelişebilir.

6-Bazı beyin tümörlerinde, tümör içi kanamalar oluşabilir.

7-Bazı kan hastalıklarında vücudun diğer organlarında olduğu gibi, beyin kanaması da görülebilir.

Travma dışı nedenlerle oluşan beyin kanamaları şu alt başlıklarda incelenebilir:

1)    Hipertansiyona bağlı beyin içi kanamalar ( Hipertansif İntraserebral hematomlar)

2)    Damarsal anomalilere bağlı beyin içi kanamalar

3)    Subaraknoidal kanamalar (SAK)

4)    Subdural kanamalar

1-Hipertansiyona bağlı beyin içi kanamalar

 • Kişide damarsal bir patoloji olmaksızın yüksek tansiyona bağlı oluşan beyin içi kanamalardır.
 • Genelde orta yaş üzerinde görülür.
  • Uzun süreli yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, sigara ve alkol kullanımı kanama riskini artıran başlıca faktörlerdir.
  • Ani gelişir.
  • Kanamanın beyin içindeki yerine göre şiddetli baş ağrısı, vücut bir tarafında güçsüzlük, konuşma bozukluğu, nöbet geçirme, hırıltılı solunum, koma haline sebep olabilir.
  • Baş ağrısını hastanın ‘hayatının en şiddetli ağrısı’ olarak tariflemesi tipiktir.
  • Kişinin nörolojik durumu ve kanamanın yeri ve miktarına göre ameliyat ya da ilaç tedavisi uygulanır.
  • Ameliyatta amaç kanama ile sıkışan beyni rahatlatmak amaçlı kanı boşaltmaktır Buna dekompresyon işlemi adı verilmektdir.
  • Tedavi sonrasında fonksiyon kaybı olan hastaların uzun süre fizik tedavide rehabilitasyon görmesi gerekebilir.
  • Kanama genelde anlık olur ve hasta acil servise geldiğinde durmuştur.
  • Hastaların yaklaşık ¼’ünde ilk gün kanama boyutunda genişleme görülebilir.
  • İlk atak atlatıldıktan sonra tekrarlama riski son derece düşüktür

Resimde sol tarafta beyin içi kanama alanı beyaz renkle görülmektedir.

2) DAMARSAL NEDENLİ BEYİN KANAMALARI

 • Kavernom, “AVM” diye adlandırılan damar yumakları ve bazen de “anevrizma “denilen damar baloncuklarından kaynaklanır.
 • Genelde daha genç kişilerde görülür, belirtileri yüksek tansiyona bağlı olan beyin kanamaları ile benzer ve anidir.
 • Altta yatan patolojinin tedavi edilmesi gerekir, tedavi edilmediği durumlarda kanamanın tekrarlama riski yüksektir.

3) SUBARAKNOİDAL KANAMALAR

 • Beyin damarlarındaki baloncuklardan (anevrizma) kaynaklanır.
 • Uzun yıllar kişide sessiz duran anevrizmanın aniden yırtılmasıyla oluşan kanamalardır.
 • Ani gelişen çok şiddetli baş ağrısı ile kendini gösterir. Diğer beyin kanamalarında olduğu gibi koma haline kadar ilerleyebilen tabloya neden olabilir.
 • Sebepleri arasında genetik geçiş ilk sıradadır.
 • Şikayeti olmayan kişide çekilen beyin MR, MR anjiyografi ya da BT anjiyografi ile kanamadan tespit edilebilirler. Çoğunlukla orta yaşlarda görülür.
 • Tanı konulduğunda anevrizmanın hızla tedavi edilmesi, kapatılması gerekir. Bunun için iki tedavi şekli bulunmaktadır.

Nadiren bu tür kanamaların altında anevrizma saptanmayabilir. Kendiliğinden oluşan bu tür kanamalar ilaçla tedavi edilir ve genelde tekrarlama eğilimi göstermezler.

4)SUBDURAL KANAMALAR

 • Beyin zarı ile beyin arasında oluşan, beynin içinde olmayan kanamalardır.
 • Kafa travmalarından sonra ani olarak gelişebildiği gibi kişinin farkına varmadığı çok hafif travmalardan haftalar sonra yavaş yavaş sinsi şekilde de gelişebilirler.
 • Oluşumu yavaş ve uzun zaman içerisinde olduğundan meydana getirdiği belirtiler de sinsidir. Uzun süredir devam eden baş ağrısı, son zamanlarda belirginleşen unutkanlık, bir taraf kol veya bacakta güçsüzlük, peltek konuşma, sık görülen belirtilerdir.
 • Yaşı 65 yaşın üzerinde olan, 4-6 hafta önce kafa travması hikayesi olan ve kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde oluşma riski yüksektir.
 • Tedavisi çoğunlukla kafatasına açılan iki delikle kanı boşaltmak şeklindedir. Nadiren açık ameliyat gerektirir.
Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2015Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 2015

Benzer Sağlık Rehberleri