İş ve Uğraşı Terapisi

İş ve uğraşı terapisi İngiltere’de“occupational therapy” olarak geçerken, çeşitli Avrupa ülkelerinde  “Ergotherapie ( Ergoterapi)” olarak adlandırılmıştır.

Uğraşı terapisi kişinin sağlık ve iyilik halini uğraşı ile sağlayan bir uzmanlık alanıdır.

Hastalık ya da kaza nedeniyle oluşan bozukluklar sonrası kişinin geride kalan kapasitesini kişi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak geliştirip, kişinin günlük yaşamda maksimum bağımsızlığını kazanmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. İş ve uğraşı terapistleri tüm yaş grubu ile çalışır ve çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.

İş ve uğraşı terapisi Avrupa ve Amerika'da;

 • Nöroloji (inme, travmatik beyin hasarı, omurilik yaralanmaları),
 • Ortopedi( kırıklar, diz protezi),
 • Romatoloji (romotait artrit, Ankilozan Spondilit)
 • Çocuk hastalıkları (otizm, serebral palsi, kas hastalıkları)
 • Psikiyatri( bağımlılıklar, şizofreni, depresyon)
 • Geriatri gibi alanlarda rehabilitasyon amacıyla uzun zamandır kullanılan yaygın bir yöntemdir.

İnme Sonrası Uygulanan İş ve Uğraşı Terapisinin Amaçları:

 • Nörofizyolojik tedavi prensiplerine uyan spesifik tedavi yaklaşımlarının uygulanması ile inme sonrası kaybolan fonksiyonların en yüksek düzeyde geri dönüşüne yardım etmek
 • Fonksiyonların geri dönmediği durumlarda;
  • Yeni becerilerin öğretilmesi
  • Günlük yaşam aktiviteleri sırasında kullanılan yardımcı araçların kişiye uyarlanması
  • Yaşanan çevrenin düzenlemesi ile bağımsızlığı artırmak
 • Yeni oluşabilecek eklem deformitelerini ve hareket kaybını önlemek
 • Kişisel bağımsızlığı sağlayarak topluma katılımın devam ettirilmesini sağlamak
 • Evde ve işte çalışma ortamını düzenlemek
 • Morali yükseltmek

İnme Sonrası Tedavi Neleri Kapsar?

 • Hastanın problemlerine yönelik olarak kapsamlı değerlendirmelerin yapılması,
 • Hasta ve hasta yakınlarının yaşam tarzlarına uygun olarak onların tedavideki önceliklerinin belirlenmesi,
 • Hasta ve hasta yakınlarının mevcut durum hakkında bilgilendirilmesi ile onlara tedavi programındaki rollerinin anlatılması,
 • Hastada inme sonrası oluşan bozuklukların üstesinden gelmek için:
  • Bilişsel ve fiziksel fonksiyonlara yönelik spesifik tedavilerin uygulanması,
  • Fonksiyonu geliştirici aktivitelerin hazırlanması,
  • Problemlerle baş etmek üzere hastaya yeni tekniklerin öğretilmesi,
 • Kişinin;
  • Günlük temel ihtiyaçlarını (yıkanma, giyinme, beslenme vs.)
  • İş ve üretici aktivitelerini ( okul, ev yaşantısı vs...)
  • Boş zaman aktivitelerini yerine getirebilmesi için kullandığı araçların ( çatal, kaşık, diş fırçası, tekerlekli sandalye, kalem vs…) kişiye uyarlanmasını sağlayarak ya da
  • Çevre düzenlemeleri( banyo, tuvaletlere tutamaç yerleştirilmesi, merdivenlerin yanına rampa yerleştirilmesi, mutfak dolaplarının düzenlenmesi vs…) yaparak maksimum bağımsızlığın sağlanması,
 • İnme sonrası hastanın evinin uygunluğunu denetlemek ve gerekli modifikasyonları yapabilmek için ev ziyaretlerinin yapılmasını kapsar.
Güncellenme Tarihi: 11 Ocak 2013Yayınlanma Tarihi: 11 Ocak 2013

Benzer Sağlık Rehberleri