Omurga Cerrahisinde O-Arm Farkı

Toplumda sıklıkla görülen omurga hastalıkları hareket kabiliyetini kısıtlayarak yaşam kalitesini düşürüyor. Vücudun en çok yüke maruz kalan bölümü olan omurgada ortaya çıkan rahatsızlarda enstürmantasyonyani vidalama yöntemi hasta konforunu artırıyor. Omurga vidalama ameliyatlarında kullanılan O-Ar teknolojisi ise hata payına yer bırakmıyor. Memorial Şişli Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü Uzmanları omurga cerrahisinde kullanılan O-Arm teknolojisi hakkında bilgi verdi.

Vidalama ameliyatı yaygın kullanıyor

Özellikle yaşlılığa bağlı omurga şekil bozukluklarında, omurilik kanalındaki basılarda, omurga tümörlerinde, çocukluk çağı ve gençlik dönemi omurga eğriliklerinde, omurganın bazı gelişimsel hastalıklarında ve travmaya bağlı kırılma ve çıkmalarda vidalama ameliyatı sıklıkla kullanılmaktadır. Omurgaya vida yerleştirmesi işlemi, kemiklerin birbirini taşıyamaz hale gelmesi sonrasında bir destek gereksinimi ortaya çıkması nedeniyle yapılmaktadır. Burada amaç desteğini ve dengesini kaybetmiş omurgaya yeniden sağlam bir yapı kazandırılmasıdır. Halk arasında “platin yerleştirme “olarak da bilinen bu ameliyatlarda, titanyum alaşımlı sert vidalar kullanılmaktadır.

3 boyutlu görüntü ile başarı oranı artarken hata payı sıfırlanıyor

Omurgaya vida yerleştirilmesi gereken yer anatomik bölgeye göre değişmekle birlikte 1-2 mm hassasiyet ile tespit edilmelidir. Omurga vidalama ameliyatları yakın zamana kadar skopi denilen C kollu ve 2 boyutlu görüntü verebilen röntgen cihazıyla yapılmaktaydı. Bu ameliyatlarda vidanın istenmeyen bir bölgeye gitme ihtimali bulunduğu için hem enfeksiyon hem de yeni bir ameliyat riski doğuyordu. Ancak günümüzde 3 boyutlu tomografi görüntüsü alabilen O- Arm teknolojisiyle gerçekleştirilen vidalama ameliyatlarında hata payının kalmadığı görülmektedir. Günümüzde otomobillerde kullanılan navigasyon sistemleri gibi tüm hedefleri ileri derecede hassasiyetle gösterebilen sistemler mevcuttur. Bununla beraber O-Arm cihazıyla ameliyat sırasında steril şartlarda tomografi çekme imkanı bulunmaktadır. Bu sistemler birbiriyle senkronize şekilde çalışmaktadır. Ameliyat sırasında 1-2 mm’lik hassasiyet gerektiren vidaların güvenle yerleştirilmesi sağlamaktadır.

Hasta kısa sürede ayağa kalkıyor

Ameliyat sırasında tomografi çekilmesini sağlayan O-Arm cihazı ile gerçekleştirilen omurga vidalama ameliyatlarının farklı avantajlar da bulunmaktadır.

  • Her aşamada cerraha kritik bilgi verir, hastalığın tekrarlanma riski sıfırlanmış olur.
  • Hasta daha az radyasyon alır.
  • O-Arm görüntüleme sistemi, küçük kesiyle, hastaya hızlı iyileşme imkanı sağlar ve kanama azdır.
  • Bu sistem kompleks ameliyatların taşıdığı büyük riskleri en aza indirir.
  • Enfeksiyon riskinin azalmasını sağlar. Vidaya bağlı felç riski ortadan kalkmaktadır.
Güncellenme Tarihi: 21 Eylül 2015Yayınlanma Tarihi: 21 Eylül 2015

Benzer Sağlık Rehberleri