Saygı Gösterme

  • Hastamız diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.
  • Hastamız sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

30 Nisan 2009

CANLI DESTEK