Qendra Ndërkombëtare për pacientët Të dhënat e kontaktit

Qendra Ndërkombëtare për pacientët Të dhënat e kontaktit

Telefon: +90 (212) 314 66 66 (Ext: 7579)

Fax: + 90 (212) 314 66 67

E-mail: internationalpatients@memorial.com.tr 

Web Site: http://www.memorial.com.tr/sq/ 

Për takime Memorial Call Center: +90 212 444 7 888