Qendra e akupunkturës

Mjekët Departamenti

Qëndra Mjekësore Memorial Lara