Kirurgjia Kardiovaskulare e Njësisë se Kujdesit İntensiv

Mjekët Departamenti

Spitali Memorial Şişli

Spitali Memorial Kayseri