Obstetrikë dhe Gjinekologji

Mjekët Departamenti

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Qëndra Mjekësore Memorial Lara