Mjekësia Përzgjedhëse dhe Kat

Mjekët Departamenti

Spitali Memorial Şişli

Spitali Memorial Ataşehir