Prof. Dr. Abdullah İĞCİ

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Şişli

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888